3. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПЕРЕВІРКА Зварювальні трансформатори

Після збірки сердечника та намотування первинної обмотки необхідно провести випробування з метою перевірки номінальної індукції в магнітопроводі. Для цього збирають просту схему, показану на рис. 7, використовуючи будь-який ЛАТР і амперметр з шкалою до 10 А.


Рис. 7. Схема для експериментальної перевірки струму холостого ходу зварювального трансформатора

Плавно збільшуючи напругу ЛАТР від 0 до 220 В. знімають показники амперметра при напрузі 22O В. Струм холостого ходу повинен становити Iхх-1 – 3 А. Якщо струм значно більше або менше, це означає, що при складанні або в розрахунках здійснена помилка. Далі визначають напруженість магнітного поля за наступною формулою:

H=(I xx *W1)/L СР

де H – напруженість магнітного поля, А / м;

I xx -Струм холостого ходу трансформатора. А;

L CР. – Середня довжина магнітопровода, ДЦ.

Для тороїдального сердечника Lср .= 2 p r, де r – середній радіус магнітопровода (див. рис. 8).


Рис. 8. Тороїдальний сердечник магнітопровода.

Величину L cp. краще визначати відразу після складання магнітопровода. Напруженість магнітного поля в сердечнику повинна бути в межах 30-50 А / м, що відповідає індукції 1,0 -1,4 Тл (див. усереднену криву намагнічування електротехнічних сталей на рис. 6).

Після цього намотують вторинну обмотку і вимірюють напругу холостого ходу за допомогою вольтметра за схемою, що зображена на рис. 9.


Рис. 9. Схема для експериментальної перевірки напруги холостого ходу зварювального трансформатора.

Показання вольтметра повинні бути в межах 40 – 60 В. Після остаточного складання перевіряють наявність гальванічної розв'язки між первинною та вторинними обмотками. Це можна зробити за допомогою Мегомметри, а якщо його немає, то за допомогою тестера. Для цього перемикач тестера необхідно поставити в положення для вимірювання опору в кілоомах і заміряти опір ізоляції між клемами 220 В і 40 -60 В, а також між клемами і плетений шпилькою. Показання приладу не повинні бути менше 1 МОм.

Джерело матеріалу