Автоматичні зарядні пристрої

Автоматичний зарядний пристрій спрацьовує при досягненні напруги на акумуляторі в діапазоні від 1,45 до 13 В (регулювання SA1/R3), тобто від 1 до 9 з'єднаних послідовно елементів. Опції стабілізації та регулювання струму виконує VT4, а автоматичне припинення заряду забезпечує компаратор на ОУ DA1, керуючий генератором струму на VT2VT3 («Радіо» № 7 / 00, С.44-46).

М. Дорофєєв відзначає, що заряд нікель-кадмієвих та нікель-метал-гідридних акумуляторів буде більш ефективним, якщо його виробляти не незмінним струмом, а з лінійним зменшенням струму в міру заряду (Збільшення напруги на акумуляторі) – за законом Вудбрідж. Такий метод, по-перше, скорочує час заряду, а по-друге сприяє продовженню терміну служби елемента.

./240820101200001734.gif
Рис.1.

Автолюбителям буде корисний індикатор стану акумулятора (рис.1), розроблений Л. Малишевим. Порогові елементи DD1.1 і DD1.2 перемикаються (з логічної 1 на 0) відповідно при перевищенні напругою на акумуляторі задається R2 і R1 верхнього та нижнього рівнів безпечної роботи. При нормальному напрузі акумулятора (12 В <Ua <14 В) безперервно світиться зелений сегмент світлодіода VD2. При Ua> 14 У логічний 0 на виході DD1.1 дозволяє проходження через DD2.1 імпульсів з генератора DD3.1/DD3.2 – запускаючи «миготіння» червоного сегмента світлодіода; через DD2.2 забезпечується гасіння зеленого сегмента світлодіода; через DD3.3 запускається звуковий генератор DD1.3/DD1.4, навантажений на п'є-зозвукоізлучатель BF1 («Радіоаматор» № 5 / 00, с.ЗО).

РадіоХоббі

РадіоХоббі 4 / 2000, с.27

Розміщено на нашому сайті з офіційного дозволу Миколи Сухова і журналу Радіохоббі.