Блокіратор "піратського" телефону охороняє телефонну лінію абонента від несанкціонованого підключенні "піратського" телефону. Коли трубка лежить на апараті, напруга в лінії складає 60 В, і через стабілітрон VD4 до бази транзистора VT2 тече струм, VT2 – відкритий (Рис.1). При знятій трубці напруга в лінії падає до 5-15 В – стабілітрон VD4 закривається. Якщо трубка знята господарем (тобто після блокіратора), відкривається VT1, колекторний струм якого підтримує у відкритому стані VT2. На його колекторі і керуючому вході ключа К1 – низький рівень. Ключ закритий і лінія не шунтується.

Блокіратор "піратського" телефону

Рис.1. Блокіратор "піратського" телефону

Якщо підключився "піратський" телефон (тобто до блокіратора), напруга в лінії падає, транзистор VT2 закривається, так як VT1 і VD4 закриті. Конденсатор СЗ заряджається по ланцюгу VD1, DA1, VD3, R3, R5, ключ К1 відкривається і R2 шунтується лінію. Набір номера "піратом" стає неможливим. У моменти замикання контактів номеронабирачі "пірата" конденсатор С2 забезпечує підживлення СЗ, а діод VD3 перешкоджає розрядці С2 через стабілітрон VD2. VD2, С1 і стабілізатор струму DA1 забезпечують харчування (3 В) транзистора VT2 і ланцюги R5C3. Підключають блокіратор в розрив телефонної лінії на вході в квартиру, дотримуючись полярності. Живлення здійснюється від телефонної мережі; налагодження не вимагає.

В. Давиденко , (Радіо, 11/2000, с.39), Радіоаматор № 2, 2001 р.