ДИНАМІЧНИЙ AM Детектор

Пристрій, схема якого зображена на малюнку, є звичайним детектор, виконаний за схемою з подвоєнням напруги, в якому накопичувальний конденсатор замінений варикапів VD1. Така проста заміна дозволила зменшити рівень нелінійних спотворень в продетектірованном сигналі.

Детектор працює в два етапи. На першому етапі місткість варикапів заряджається до пікового значення детектіруемого сигналу, а на другому – повністю розрядиться. При цьому напруга на варикапів підсумовується з напругою сигналу. Під дією напруги на колекторі транзистора VT1 ємність варикапів змінюється щодо свого середнього значення за тим же законом, що і вхідний сигнал. Таким чином, ємність варикапів на першому етапі роботи дорівнює середньої ємності зарядки С3, а на другому – середньої ємності розрядки Сp. Очевидно, що величини ємностей С3 та Сp будуть залежати від амплітуди прийнятого сигналу, причому, чим більше амплітуда, тим менше С3 і більше СР Для кращої наочності зручно розглянути випадок прийому немодульованою несе.

При позитивній напівхвиль напруги сигналу на колекторі транзистора VT1 заряд варикапів q = C3-Uc. При негативній напівхвиль напруга сигналу Uс сумується з напругою на варикапів U = q / Cp, яке з урахуванням величини q дорівнюватиме U = (C3/Cp) * Uc.

Іншими словами, результуюче напруга на навантаженні детектора буде залежати від співвідношення С3/Сp, яке тим менше, чим більше амплітуда вхідного сигналу і навпаки. Отже, даний детектор забезпечує миттєву автоматичне регулювання власного коефіцієнта передачі, що зменшує нелінійні спотворення, характерні для квадратичного детектування. Відбувається це завдяки частковому вирівнюванню коефіцієнта передачі детектора, який у квадратичному режимі детектування неоднаковий для мінімальних і максимальних значень обвідної вхідного сигналу. Саме в такому режимі працюють, як правило, приймачі прямого підсилення.

Напруга на колекторі транзистора VT1 в режимі спокою встановлюється рівним 4 … 5 В. При цьому ємність варикапів складає 400 … 600 пФ. Коефіцієнт передачі детектора дещо зростає при паралельному включення двох однакових варикапів зазначеного на схемі типу.

Запропоновану доопрацювання неважко зробити майже в будь-якому приймальнику прямого посилення, в якому використовується детектор, виконаний за схемою подвоєння напруги.

О. Руднєв

р. Балашов, Саратовської обл.

Радіо № 6, 1991 р., с. 48.