Комп визнає будь-яке ігрове пристрій, підключений до ігрового порту за наявності двох опорів на його входах для осей аналогового джойстика. У самому простому джойстику ці опору імітуються за допомогою резисторів і транзисторів.

На кожен аналоговий вхід припадає по 2 кнопки. У звичайному стані, коли кнопки не натиснуті, транзистор VT відкритий. Опір ланцюгів між висновками 1 – 6 вилки XP1 одно R1 = 50 кОм, що еквівалентно нейтрального положення осі Y1 стандартного джойстика. При натисканні на кнопку SB 'Up' опір кола стає мінімальним, а на при натисканні на SB 'Down' максимальним, так як транзистор VT закривається з-за з'єднання висновків бази і емітера. Аналогічно працюють SB 'Left' і SB 'Right'. Кнопки Btn1-4 при замиканні подають на входи ігрового порту рівні логічного 0.

Для збирання краще використовувати старий джойстик від приставки. Потрібні будуть: корпус, кнопки і їхні контакти транзистори КТ361Б, 4 резистора на 50кОм, 2 резистора на 100 кОм, вилка DB-15M (вітчизняний аналог РП15-15Ш).

Схема джойстика

Рис.1. Схема джойстика

Джерело: reset-me.narod.ru