Генератор "рожевого" шуму

Генератор "рожевого" шуму, описаний Тібор Палинкаш, корисний при випробуваннях звукової апаратури. Шумлячий елементом у ньому є малопотужний npn транзистор в інверсної включення і з "відірваною" базою, напругу з якого посилюється першим ОУ і коректується зважують АЧХ (формується ланцюжками паралельної ООС з виходу на інвертується вхід) другого ОУ таким чином, щоб спектральна щільність шуму мала спад з крутизною 3 дБ / октаву.

Такий сигнал на виході третинно октавній аналізатора спектра забезпечує горизонтальну "АЧХ" і близький за статистичними характеристиками до музичного.

"Hobby Elektronika" № 1 / 2002, с. 17.