Дана конструкція відрізняється малими габаритами, малою кількістю використовуваних деталей і, разом з тим, досить високою чутливістю. У цьому детекторі поля використано нове схемне рішення. Добре відомо, що вимірювання ВЧ напружень, менших 0,5 В, утруднено тим, що вже при змінній напрузі менш 0,2-0,3 У всі напівпровідникові діоди стають неефективними. Існує, однак, спосіб вимірювання малих змінних напруг з використанням збалансованого діод-резистивного мосту, що дозволяє вимірювати напругу менше 20 мВ при рівномірній АГЧ до 900 МГц.
Основу даного пристрою становить мікросхема DA1 типу КР1112ПП2. Ця мікросхема включає в себе пристрій для визначення балансу електричного моста з індикацією. Мікросхема має вбудований джерело опорного напруги.

 

Рис.1 Малогабаритний детектор поля з індикацією на двох світлодіодах.

Сигнал, що наводяться в антені, посилюється широкосмуговим аперіодіческій підсилювачем високої частоти на транзисторі VT1 типу КТ3101. Посилена змінну напругу високої частоти через конденсатор С3 надходить в діод-резистивний міст на діодах VD1-VD4 типу ГД507 і резистора R3-R5. Від джерела опорного напруги (висновок 3 мікросхеми DA1) через резистори R3-R5 і діоди VD1-VD4 протікає невеликий (приблизно кілька мікроампер) прямий струм, який покращує умови детектування і збільшує чутливості детектора. У випрямленні вимірюваного змінної напруги беруть участь тільки діоди VD1 і VD2, а два інших – VD3, VD4 – утворюють сусіднє плече моста, на якому створюється початкове напруження, балансує міст, і одночасно служать для його термокомпенсаціі. Всі діоди підібрані з можливо більш близькими вольт-амперні характеристики. Конденсатор С4 відфільтровує змінну складову випрямленої напруги. Резистор R4 служить для точної балансування мосту. При гарній балансуванню пристрій буде реагувати тільки на напругу, що є результатом випрямлення вимірюваного сигналу. Випрямлена напруга і напруга, балансує міст, через резистори R7 і R8 надходять на входи підсилювача постійного струму, розташованого в мікросхемі DA1. Залежно від стану балансу мосту сигнал індикації надходить на один з світлодіодів VD5 або VD6 – типу АЛ307. Таким чином, при балансі мосту (відсутність сигналу) включений світлодіод VD5, а за наявності сигналу (порушення балансу мосту) – світлодіод VD6. Як діодів VD1-VD4 можна використовувати будь-які високочастотні діоди. Світлодіоди можуть бути будь-якого типу. Як джерело живлення використовується джерело постійного струму напругою 2,5-5 В.

Андріанов В.І., Бородін В.А., Соколов О.В. "Шпигунські штучки і пристрої для захисту об'єктів та інформації", 1996 р., стор.115