Перетворення проекту P-CAD 4.5 в P-CAD 2001

М. НАУМОВ, м. Коштом Челябінської обл.

Для багатьох користувачів САПР P-CAD 4.5 перехід до її версії P-CAD 2001 ускладнений тим, що створені за допомогою старої системи проекти нова не сприймає. Несумісні з P-CAD 2001 і створені в P-CAD 4.5 бібліотеки елементів. Пропонується оптимальна, на думку автора, методику перетворення файлів і бібліотек старого формату в новий.

Почати слід з перетворення за допомогою відповідних програм P-CAD 4.5 наявних файлів схем (*. SHM) та друкованих плат (*. РСВ) у формат PDIF. Цей формат (P-CAD Data Interchange Format) спеціально призначений для обміну даними з іншими САПР. Отримані текстові файли з розширенням *. PDF містять всю інформацію, яка була в вихідних двійкових файлах. Перед перетворенням друкована плата повинна бути, як говорять користувачі P-CAD, "взута". Ніякого розходження в подальшому перетворенні файлів схем і плат немає.

Як відомо, система P-CAD 4.5 зберігає всі написи в кодуванні DOS866. Якщо вони містять російські букви, кодування необхідно перетворити в Win 1251. Слід звернути увагу і на прийняту у вихідному проекті систему подання розмірів. Якщо вона дюймова, проблем виникнути не повинно. В іншому випадку (система метрична) для сумісності з САПР PCAD 2001 необхідно відповідним чином перетворити координати.

Обидві завдання коректно вирішує вільно поширювана програма Dos2Win, яку можна завантажити за адресою <www.rodnik.ru/rs_files/Dos2Win.zip>. Запустивши його, досить слідувати з'являтимуться на екрані підказкам. Щоб уникнути плутанини результати бажано зберігати у файлах з іменами, які відрізняються від вихідних.

Далі запускають програму P-CAD 2001 Schematic (для схем) або P-CAD 2001 РСВ (для плат) і подають команду імпорту файлу (вибравши пункт меню File / Import / PDIF …), вказавши, що його тип – PDIF, як показано на рис. 1. По завершенні операції імпорту результат необхідно зберегти в текстовому форматі ASCII. Ця умова обов'язково. Файл, збережений в іншому форматі, в подальшому не відкриється. У результаті описаних дій будуть отримані файли схеми (*. SCH) і друкованої плати (*. РСВ), перекодувати в текстовий формат САПР P-CAD 2001.

Приступаючи до формування бібліотек елементів, необхідно замінити розширення імен файлів отриманих на *. LIA. Щоб залишити дані про схему і друкованій платі доступними, краще створити копії файлів з новим розширенням, а не просто змінити його.

Потім викликають програму Library Manager і вибирають пункт меню Library / Translate., (Рис. 2). На панелі Source Format відзначають пункт P-CAD ASCII, а на панелі Destination Format – P-CAD Binary. Натиснувши на кнопку Source Library, вказують джерело даних – підготовлений раніше файл схеми або друкованої плати з розширенням *. LIA.

При обробці перейменованого файлу схеми в якості Destination Library вводять ім'я файлу створюваної бібліотеки символів (Symbol) з розширенням *. LIB, а при обробці аналогічного файлу друкованої плати – Файлу бібліотеки корпусів елементів (Pattern) з таким же розширенням. Перетворення закінчують натисканням на кнопку Translate.

Створені бібліотеки корпусів і символів об'єднують командою Library / Merge Patterns .., діючи за прийнятими в системі P-CAD 2001 правилами. Отриманою описаним чином з проекту системи P-CAD 4.5 бібліотекою компонентів можна без обмежень користуватися в системі

P-CAD 2001, в тому числі переносити нові компоненти в інші бібліотеки. Проте, щоб уникнути непорозумінь нову бібліотеку необхідно ретельно перевірити.

Радіо № 10, 2004, с. 37.