Він має наступні основні технічні характеристики:

Номінальна вихідна потужність. . . . . . . 60 Вт
Коефіцієнт гармонік ………. 0,04%
Смуга робочих частот. . . . . . . . . . 20 … 100000 Гц
Відношення сигнал-шум ………. 90 дБ
Напруга харчування ……….. ± 40 В
Струм спокою ………….. Про мА

Основним недоліком підсилювача, що працює в режимі В, є досить великий рівень нелінійних спотворень, особливо при малих рівнях вхідного сигналу. Однак недолік усунемо, якщо навіть використовувати у вихідному каскаді економічний режим В. Такий принцип побудови підсилювачів отримав назву feed forward error correction (корекція спотворенні з використанням прямої зв'язку). Роботу підсилювача можна розглянути на прикладі мал.1.


Схема, пояснює принцип корекції помилок
Рис.1. Схема, пояснює принцип корекції помилок
в результаті застосування прямого зв'язку.

Підсилювач складається з підсилювача A1, вихідного каскаду (на транзисторах VT1, VT2), що працює в режимі В, і елементів мосту R1, С1, R2 і L1. Умова компенсації нелінійних спотворень в такому пристрої співпадає з умовою балансу мосту: L1 = RIR2C2. Якщо виключити резистор R2, то обладнання на мал.1 можна розглядати як звичайний підсилювач НЧ, де R1 забезпечує ООС, С1 коригує АЧХ, L1 запобігає високочастотну генерацію. У такому підсилювачі вимога стабільності викликає необхідність зменшення значення ООС з ростом частоти сигналу, що природно викликає зростання нелінійних спотворень вихідного струму i1. При підключенні резистора R2 з'являється компенсуючий струм i2 і відбувається ефективна компенсація на середніх і високих частотах сигналу. На низьких частотах баланс моста може порушуватися через активну складової в повному опорі індуктивності L1.

Подібний метод вперше був використаний в англійському підсилювачі "Quad 405" і дозволив отримати коефіцієнт гармонік на середніх частотах близько 0,01%.

Принципова схема підсилювача на вітчизняній елементній базі, іспольеующего аналогічний метод компенсації нелінійних спотворень, наведена на рис.2. Робота у вихідному каскаді в режимі В дозволила підвищити ККД вирішити проблему термостабілізаціі струму спокою. Підсилювач складається з четирехкаскадного попереднього підсилювача (на елементах DA1, VT1-VT4, VТ7), що працює в режимі А, вихідного каскаду (VT8-VT10), що працює в режимі В, і вузла захисту вихідного каскаду від перевантажень (VT6, VT5). Весь підсилювач охоплений глибокою ООС по постійному струму (через резистор R31), підтримуючої на виході підсилювача нульове напруга.


Схема підсилювача
Puc.2. Схема підсилювача

Порушення балансу мосту на низьких частотах компенсується глибокої ООС, напруга якої надходить в емітерний ланцюг транзистора VT2 через дільник R12R11. Для запобігання самозбудження підсилювача на високих частотах служать елементи L1, L3, R25, R29, R30, С10.

Котушки LI – L3 намотані проводом ПЕВ-2 1,0 на каркасах діаметром 7 мм виток до витка у два шари. Котушка L2-30 витків, LI, L3-46 витків. Транзистори VT7, VT8, VT9, VT10 встановлені на загальних тепловідводу через слюдяні прокладки.

Підсилювач, правильно змонтований з справних елементів, практично не вимагає настройки. Для отримання мінімальних нелінійних спотворень необхідно підстроїти міст підбором конденсатора С8. Амплітудно-частотна, фазо-частотна і перехідна характеристики підсилювача наведені на рис.3. Для його живлення необхідний двухполярный джерело, що забезпечує при напрузі ± 40 В струм не менше 2 А.


Амплітудно-частотна, фазо-частотна і перехідна характеристики
Puc.3. Амплітудно-частотна, фазо-частотна і перехідна характеристики

Література
Д. І. Атаєв, В. А. Болотников. Практичні схеми високоякісного звуковідтворення. М. Радіо і зв'язок. 1986р.