Підсилювач ЗЧ має дуже низькі коефіцієнти гармонійних і інтермодуляціонних спотворень, він порівняно простий, здатний витримувати короткочасне коротке замикання у навантаженні, не вимагає виносних елементів термостабілізаціі струму транзисторів вихідного каскаду.

Основні технічні характеристики

  Максимальна потужність на навантаженні опором 4 0м, Вт . . 80
  Номінальний діапазон частот, Гц. . . 20 … 20 000
  Коефіцієнт гармонік при максимальній
  вихідний потужності 80 Вт,%, на частоті:
  1 кГц. . . 0,002
  20 кГц. . . 0,004
  Коефіцієнт інтермодуляціонних спотворень,%. . . 0,0015
  Максимальна частота, на якій максимальна
  потужність знижується на 1 дБ, кГц. . . 50
  Швидкість наростання вихідної
  напруги (без конденсатора С2), В / мкс. . . 40


Схема підсилювача

Рис.1. Схема підсилювача

Принципова схема підсилювача показана на мал.1. Зміни торкнулися вихідного каскаду. Для збільшення його вхідного опору в підсилювач ЗЧ введені транзистори VT1, VT2. Це полегшило роботу ОУ DA1 і дозволило забезпечити стабільну напругу база-емітер транзисторів VT3, VT4 при зміні температури. Крім того, підсилювач доповнений каскадом на транзисторах VT5, VT6, які разом з датчиками струму R33, R34 і вихідними каскадами на транзисторах VT7-VT10 в режимі спокою утворюють відповідно два генератора струму, що виключає відсічення емітерний струму транзисторів кінцевого каскаду і знижує комутаційні спотворення. Останнє ж, як відомо, сприятливо позначається на спектрі гармонік. Крім зазначених змін в кожне плече вихідного каскаду запроваджено більш глибока місцева ООС за рахунок збільшення опору резисторів в емітерний ланцюгах транзисторів VT3, VT4, що зробило вихідний каскад більш лінійним. Так як резистори R20, R21 підключені до датчиків струму R33, R34, то виходить досить жорстка термостабілізація струму спокою транізісторов кінцевого каскаду. (при коливаннях температури тепловідводів вихідних транзисторів від 20 до 90 ° С струм спокою змінюється в межах 150 … 180 мА). Наявність датчиків струму R33, R34, глибокої ООС по постійному струму і струмообмежувальні резисторів в базових колах транзисторів VT9, VT10 призводить до обмеження їх колекторних струмів до прийнятного значення при коротких замиканнях у навантаженні.
Резистором R14 встановлюється симетрія плечей вихідного каскаду. Інших змін у підсилювач не вносилося.
Нелінійні спотворення вимірювались осцилографом С1-68 з використанням генератора сигналів ЗЧ ГЗ-118 (Кг – близько 0,002%) і прецизійного подвійного Т-моста, що входить в комплект генератора. Вимірювання проводилися за методикою, викладеної в статті Ю. Митрофанова "Економічний режим А в підсилювачі потужності" (див. "Радіо", 1986, № 5, с. 40-43).
Коефіцієнт інтермодуляціонних викривлень вимірюється за рекомендаціями, які даються у статті В. Костіна "психоакустичний критерії якості звучання і вибір параметрів УМЗЧ" (див. "Радіо", 1987, № 12, с. 40 – 43). При випробуванні підсилювача імпульсним сигналом викидів на вихідному напрузі не спостерігалося.