Підсилювач відтворення

У замітці "Підсилювач відтворення иа мікросхемі К548УН1А" ("Радіо", 1984, № 2, с. 1946) М. Березюк запропонував підключити магнітну головку до входу мікросхеми безпосередньо, без перехідного конденсатора. Проте спосіб, яким це досягнуто, вимагає додаткового джерела напруги негативної полярності. Тим часом є схемотехнічне рішення, що дозволяє обійтися одним джерелом живлення.

Відомо, що для мінімізації наведень джерело грун напруги повинен мати низьку вихідний опір. Найпростіший варіант – використання для цього ланцюга діода. Підбором резистора R1 на виходах обох каналів встановлюють напругу, рівну Uпіт / 2. Незначні відхилення від цього значення (на 1 … 2 В) на роботі УВ практично не позначаються.

Описуваний УВ був встановлений в магнітофоні-приставці "Ельфа-201 – стерео" замість використовуваного в цьому режимі універсального підсилювача. За суб'єктивною оцінкою якість відтворення помітно покращився.

А. РАСКІН
м. Баку

РАДІО № 4, 1985 р.