SINCLAIR RESEARCH LTD.

Програмований генератор звуків AY-3-8910, AY-3-8912

1991

Технічні характеристики:

1. 3 незалежних музичних канали

2. Генератор "білого шуму"

3. 2 (або 1) паралельних порту вводу / виводу

4. 16 градацій амплітуди

5. 16 форм хвильового пакету

6. Основна частота 1.7734 МГц

7. Діапазон відтворюваних частот:
від 27 Гц до 110 КГц

8. Частоти хвильового пакету:
від 0.1 Гц до 6 КГц

9. Частота генератора шуму:
від 3 КГц до 110 КГц

Програмований генератор звуків AY-3-8910, AY-3-8912.

Програмований генератор звуків (ПГЗ) являє собою ВІС, яка дозволяє відтворювати широку гаму складних звукових ефектів, і легко сполучається з будь-яким 8 / 16 – розрядним процесором.

Він має 3 програмно незалежних звукових каналу і два (для 8912 – один) 8-розрядних універсальних порту вводу / виводу. ПГЗ може видавати звукові сигнали в діапазоні 8 октав, крім цього до будь-якого із звукових каналів можна додати "порцію" шуму.

Призначення висновків ПГЗ 8910 і 8912 показано на малюнках 1 і 2 відповідно.

DA0 – DA7 – Дані / адреса (двонаправлені), використовуються для про-мена даними з мікропроцесором у режимі даних, і в поєднанні з CS1, CS2 і BC1, BC2 номер обраного ре-гістра за допомогою DA) – DA3 в адресному режимі.

___
CS1 – CS2 – Входи вибору мікросхем; дозволяє обмін даними при подачі на них "1" і "2" відповідно.

_____
RESET – При подачі "0" вся регістрова область пам'яті сбраси-ється в нуль. Оснащений внутрішнім підпірним резісто-ром на +5 В.

BDIR – (BUS DIRECTION) Визначає напрямок обміну даними по шинам DA0 – DA7. "0" – читання, "1" – запис.

BC1 і BC2 – (BUS CONTROL 1, 2) Використовується для управління всіма шинними операціями у ПГЗ.

Таблиця 1. "Функції"

BDIR BC1 BC2 Опції
0 0 1 Не активний
0 1 1 Читання з ПГЗ
1 0 1 Запис у ПГЗ
1 1 1 Фіксація адреси

Аналогові канали
A, B, C – Вихід відповідного ЦАП, що формує складовою звуковий сигнал з подвійною амплітудою до 1 В.

IOA0-IOA7 і
IOB0-IOB7 – Паралельні двонаправлені порти введення / виводу, забезпечені підпірними резасторамі на +5 В.

TEST1 і
TEST2 – Висновки призначені тільки для тестування генератора. У реальних схемах не використовуються і повинні бути завжди вільні.

.


Рис. 1 "Призначення висновків ПГЗ AY-3-8910"

Підключення ПГЗ до комп'ютера ZX Spectrum.

Багато програм для ZX Spectrum підтримують ПГЗ. Для вико-вання всіх їх звукових можливостей необхідно підключити ПГЗ до системної шині комп'ютера. Найпростіша схема підключення показана на рис. 2 (На прикладі AY-3-8910)


Рис. 2. "Схема підключення ПГЗ AY-3-8910 до ZX Spectrum"

Програмування ПГЗ AY-3-8910/8912

ПГЗ є реєстрових-орієнтованим генератором звуків. Його функції виконуються за допомогою 16 внутрішніх регістрів. Номер регіст-ра задається 4 молодшими розрядами при подачі команди "фіксація адреси "і залишається дійсним до отримання команди про зміну цієї адреси.

У таблиці наведені функції регістрів і допустимі значення для цих регістрів.

Таблиця 2. "Функції регістрів і допустимі значення для цих регістрів"

N регістра Призначення або зміст Значення
0, 2, 4 Нижні 8 біт частоти голосів А, В, С 0 – 255
1, 3, 5 Верхні 4 біта частоти голосів А, В, С 0 – 15
6 Керування частотою генератора шуму 0 – 31
7 Управління змішувачем і введенням / виводом 0 – 255
8, 9, 10 Управління амплітудою каналів А, В, С 0 – 15
11 Нижні 8 біт управління періодом пакету 0 – 255
12 Верхні 8 біт управління періодом пакету 0 – 255
13 Вибір форми хвильового пакету 0 – 15
14, 15 Регістри портів введення / виводу 0 – 255

Основним при роботі ПГЗ є регістр 7. Його головне призначення – визначати які канали повинні брати участь в утворенні звуку і визначати напрямок обміну портів введення / виводу.

Його структура показана в таблиці 3. "0" відповідає включенню певної позиції, а "1" – виключення.

Таблиця 3. "Регістр змішування і вибір каналу"

7 6 5 4 3 2 1 0
порт В порт А шум З шум В шум А тон З тон У тон А
управління
введенням / виводом
вибір каналу для шуму вибір каналу для тону

Підключення принтера з інтерфейсом CENTRONICS до ПГЗ AY-3-8910

Використання мікросхеми AY-3-8910 дає можливість підключити паралельний принтер, завдяки наявності двох портів введення / виводу. Схема підключення ПГЗ до комп'ютера залишається незмінною. Підтримка принтера з даними інтерфейсом вимагає спеціального програмного забезпечення, до якого входять: TLW2-AY, ART STUDIO-AY, LLIST / LPRINT-AY.


Рис. 3. "Схема підключення принтера до ПКЗ"

Примітка

Для тих, хто не знає де взяти 1.7734 МГц журнал "BAJTEK" N 11 за 1989 рекомендує наступну схему генератора:


Рис. 3. Схема генератора