Простий ідікатор поля.


Сигнал, прийнятий антеною WA, детектується діодом VD1, а виділений низькочастотний сигнал підсилюється мікросхемою DA1. Харчування мікросхеми однополярним. Коефіцієнт посилення регулюється змінним резистором R5. На виході пристрою підключені стрілочний індикатор для візуального контролю рівня і випромінювання або головні телефони для роботи в режимі монітора.

Стрілочна вимірювальна головка дорлжна бути з струмом повного відхилення 1 mA і опором рамки не менше 1 кОм. Мікросхему бажано використовувати з польовими транзисторами на вході, таку як К140УД8.

Діод VD1 обов'язково германієвого, типу Д9, ГД 507.

Антена WA-мідний дріт довжиною 30 см.