Простий вимірювальний міст RC на одному транзисторі

Вимірювальний міст, схема якого зображена на рис. 81, дозволяє вимірювати опору резисторів в межах від 10 Ом до 10 МОм і ємностей конденсаторів від 10 пФ до 10 мкФ.

Генератор змінного напруги зібрано на одному транзисторі типу МП39-МП42 або якому-небудь іншому низькочастотному транзисторі. У ланцюзі колектора транзистора включена первинна обмотка трансформатора Tp1, вторинна обмотка якого з'єднана з базою транзистора. Напруга зсуву подається на базу з дільника, утвореного резисторами R1 і R2. У ланцюзі емітера варто резистор зворотного зв'язку R3, який стабілізує роботу генератора при зміні навколишнього температури і зниження напруги живлення. Генерація виникає за рахунок сильної позитивного зворотного зв'язку між колекторної та базової ланцюгами. Змінну напругу знімається з колектора транзистора і подається на міст через конденсатор C1.

Для підключення еталонних резисторів і конденсаторів в схемі моста варто галетним перемикач В1 на шість положень. Міст врівноважується потенціометром R7. До гнізд Сх, Rx підключають перевіряються елементи, а на гнізда ТЛФ – головні телефони з великим опором (типу ТОН-1, ТОН-2 та інші з опором не менше 2 кОм).

З особливою точністю підбирають резистори R4-R6, що використовуються в якості еталонних (типу МЛТ, ВС, УЛМ). Конденсатори C1-СЗ паперові (типу МБМ, БМТ, КБГІ та ін), а С4 – слюдяні.

Трансформатор генератора повинен мати співвідношення витків колекторної та базової обмоток 3:1. Тут підійдуть Погоджувальні трансформатори від промислових транзисторних приймачів "Нева", "Чайка", "Юпітер" та ін У крайньому випадку трансформатор можна намотати на сердечнику з пермалоєвих Ш-образних пластин. Переріз сердечника повинно бути не менше 30 мм 2 (Наприклад, залізо Ш-5, товщина набору 6 мм). Колекторна обмотка повинна містити 2400 витків дроту ПЕВ або ПЕЛ діаметром 0,06-0,08 мм, а базова обмотка – 700-800 витків такого ж дроту.

Прилад збирається в металевому або пластмасовому футлярі. На лицьовій панелі зміцнюють вимикач В2, перемикач В1, змінний резистор R7 і клеми для підключення головних телефонів і перевіряються деталей.

Проти кожного фіксованого положення перемикача пишуть значення номіналу еталонної деталі. Навколо ручки змінного резистора креслять коло і наносять спочатку дві ризики, відповідні крайнім положенням ручки. Після перевірки монтажу включають прилад і слухають головні телефони. Якщо ніякого звуку немає, міняють місцями висновки однієї з обмоток трансформатора генератора.

Потім приступають до градуюванні шкали. Оскільки шкала загальна, градуювати її можна на будь-якому діапазоні вимірювань. Але для цього діапазону підбирають кілька деталей з відомими номіналами. Наприклад, обраний діапазон "Х10к" і поставлений в це положення перемикач. Необхідно мати резистори від 1 до 100 кОм. Спочатку вставляють у гнізда резистор опором 1 кОм і обертанням рукоятки змінного резистора домагаються зникнення звуку в телефонах. Таким чином міст буде урівноважений, і на шкалі в цьому місці можна поставити ризику з написом "0,1" (1 кОм: 10 кОм = 0,1). Підключаючи до гнізд по черзі резистори з опором 2, 3, 4 … 10 кОм, наносять на шкалу ризики від 0,2 до 1. Так само наносять ризики від 2 до 10, тільки резистори в цьому випадку повинні бути опором 20, 30 кОм і т. д.

Перевіряють роботу приладу на інших діапазонах. Якщо результати вимірювань розходяться з істинним значенням номіналу елементів, точніше підбирають опір відповідного еталонного резистора або ємність конденсатора у схемі моста.

При користуванні приладом дотримуються наступній послідовності. Вимірюваний резистор включають в гнізда і ставлять перемикач у положення "Х1М". Обертанням ручки змінного резистора намагаються урівноважити міст. Якщо це не вдається, ставлять перемикач послідовно в наступні положення. В одному з них міст буде урівноважений. Опір вимірюваного резистора підраховують перемножуванням свідчень шкал перемикача і змінного резистора.

В. Г. Бастанов, "300 практичних рад"