1.4 Вимірювання опору.

Для вимірювання величини опору використовується вимір падіння напруги на резисторі. Вимірювання проводяться за схемою:

Ra – еталонне опір, Rx – вимірюється опір, Rb – опір входу перетворювача.

Назвемо паралельне з'єднання резисторів Rx і Rb виміряним опором Rh. Тоді:

Ru = Rе * Uu / (U-Uu)

Величину опору Rx можна обчислити за формулою:

Rx = Ru * rв / (rв-Ru)

Якщо величина вхідного опору перетворювача (1 МОм) багато більше опору, що підлягає вимірюванню, то

Rx = Rе * Uu / (U-Uu)

Вимірявши напруги U і Uі можна обчислити величину опору в режимі безпосередніх обчислень. Крім того можна вбудувати обчислення і програму, як, наприклад, це зроблено в програмі 1.6.