2.2. Релейних схем.

Сигнал на виході комп'ютера, призначеному для запису інформації на магнітофон, має імпульсну форму і невисокий рівень. У більшості додатків потрібно вмикати і вимикати зовнішні пристрої, подаючи напругу живлення. Для перетворення сигналу можна використовувати просту схему, представлену на рис. 2.2. Використання електромагнітного реле забезпечує гальванічну розв'язку між комп'ютером і зовнішнім пристроєм.

На транзисторі VT1 зібраний каскад попереднього посилення сигналу, з коефіцієнтом підсилення близько 10, а на транзисторах VT2, VT3 виконаний ключовою каскад. Діоди VD1, VD2 забезпечують випрямлення імпульсного сигналу, а фільтр СЗ, R5 виділення постійної складової. Діод VD3 захищає транзистор VT3 від перенапруги, що виникає в момент вимикання електромагнітного реле. Тип реле вибирається залежно від потужності комутованій навантаження та струму спрацьовування. Для застосувань описаних у цій главі можна запропонувати використовувати реле типу РЕЗ 49 паспорт 245.