2.5. ДАТЧИК КОДА Морзе.

За допомогою відповідної програми комп'ютер може бути перетворений на клавіатурний датчик коду Морзе. На відміну від програми, описаної в літературі (9), що наводиться далі програма не тільки генерує звуковий сигнал, відповідний коду Морзе, але і дозволяє маніпулювати зовнішній пристрій, наприклад радіопередавач. Маніпуляцію здійснює схема2.2. Основу програми 2.11 складає підпрограма 2.9, яка використовується з невеликими змінами 4 рази: для формування сигналів "точки", "тире" і наступного за ними паузи. Під час формування "точки" і "тире" відбувається перемикання 3 і 4 розрядів порту 254 з частотою близько 1000 Гц, а під час формування паузи таке перемикання не відбувається, тому що команда OUT 254,24 замінена на команду OUT 254,0. Наприкінці підпрограм формують "тире" і "точку" команда RET (201)-повернення в Бейсік замінена на команду "немає операції" – NOP (0). Швидкість передачі знаків Морзе регулюється шляхом запису в комірки пам'яті 64004, 64032, 64060 і 64088 відповідних чисел. " Значення швидкості вводиться у другому рядку програми 2.11.

Програма 2.11.

2 INPUT “SPEED” (50 – 200);q

3 IF q>200 OR q<50 THEN GO TO 2

5 PRINT AT 10,2;”PRESS NUMBER OR LETTER KEY”

10 LET p=64057: LET b=64001

11 DIM (120)

12 FOR I=1 TO 112

13 READ A(l): POKE (64000+I),A(I)

14 NEXT I

15 DATA 245,197,14,35,6,100,62,24,211,254,5,32,253,62,0,211,254,6,100,5,32,253,13,32,235,193,241,0

16 DATA 245,197,14,35,6,100,62,24,211,254,5,32,253,62,0,211,254,6,100,5,32,253,13,32,235,193,241,201

17 DATA 245,197,14,35,6,100,62,24,211,254,5,32,253,62,0,211,254,6,100,5,32,253,13,32,235,193,241,0

18 DATA 245,197,14,35,6,100,62,24,211,254,5,32,253,62,0,211,254,6,100,5,32,253,13,32,235,193,241,201

20 POKE 64004,12500 / q; POKE 64032,4200 / q; POKE 64060,4200 / q; POKE 64088,4200 / q;

21 IF INKEY $-T THEN RANDOMIZE USR p; RANDOMIZE USR b; RANDOMIZE USR b; RANDOMIZE USR b; RANDOMIZE USR b;

22 IF INKEY $ = "2" THEN RANDOMIZE USR p; RANDOMIZE USR p; RANDOMIZE USR b; RANDOMIZE USR b; RANDOMIZE USR b;

23 IF INKEY $ = "З" THEN RANDOMIZE USR p; RANDOMIZE USR p; RANDOMIZE USR p.RANDOMiZE USR b; RANDOMIZE USR b;

24 IF INKEY $ = "4" THEN RANDOMIZE USR p; RANDOMIZE USR p; RANDOMIZE USR p; RANDOMIZE USR p; RANDOMIZE USR b;

25 IF INKEY $ = "5" THEN RANDOMIZE USR p; RANDOMIZE USR p; RANDOMIZE USR p; RANDOMIZE USR p; RANDOMIZE USR p;

26 IF INKEY $ = "6" THEN RANDOMIZE USR b; RANDOMIZE USR p; RANDOMIZE USR p; RANDOM! ZE USR p; RANDOMIZE USR p;

27 IF INKEY $-V "THEN RANDOMIZE USR b.RANDOMIZE USR b; RANDOMIZE USR p; RANDOMIZE USR p; RANDOMIZE USR p;

28 IF INKEY $ = "8 * THEN RANDOMIZE USR b; RANDOMIZE USR b; RANDOMIZE USR b; RANDOMIZE USR p; RANDOMIZE USR p;

29 IF INKEY$=”9″ THEN RANDOMIZE USR b;RANDOMIZE USR b;

RANDOMIZE USR b:RANDOMIZE USR b;RANDOMIZE USR p

30 IF INKEY $ = "0" THEN RANDOMIZE USR b: RANDOMIZE USR b: RANDOMIZE USR b: RANDOMIZE USR b: RANDOMIZE USR Ь

31 IF INKEY $ = "q" THEN RANDOMIZE USR biRANDOMIZE USR b: RANDOMIZE USR p: RANDOMIZE USR b

32 IF INKEY $ = "w" THEN RANDOMIZE USR p: RANDOMIZE USR b: RANDOMIZE USR b

33 IF INKEY$=”e” THEN RANDOMIZE USR p

34 IF INKEY $ = "r" THEN RANDOMIZE USR p: RANDOMIZE USR b: RANDOMIZE USR p

35 IF INKEY$=”f” THEN RANDOMIZE USR b

36 IF INKEY $ = "y" THEN RANDOMIZE USR b: RANDOMIZE USR p: RANDOMIZE USR b: RANDOMIZE USR b

37 IF INKEY $ = "u" THEN RANDOMIZE USR p: RANDOMIZE USR p: RANDOMIZE USR b

38 IF INKEY$=”i” THEN RANDOMIZE USR p;RANDOMIZE USR p

39 IF INKEY $ = "o" THEN RANDOMIZE USR biRANDOMIZE USR b: RANDOMIZE USR b

40 IF INKEY $ = "p" THEN RANDOMIZE USR p: RANDOMIZE USR b: RANDOMIZE USR b.RANDOMIZE USR p

41 IF INKEY$=”a* THEN RANDOMIZE USR p:RANDOMIZE USR b

42 IF INKEY $ = "s" THEN RANDOMIZE USR p: RANDOMIZE USR p: RANDOMIZE USR p

43 IF INKEY $ = "d" THEN RANDOMIZE USR b.RANDOMIZE USR p: RANDOMIZE USR p

44 IF INKEY $ = "f" THEN RANDOMIZE USR p: RANDOMIZE USR p: RANDOMIZE USR b: RANDOMIZE USR p

45 IF INKEY $ = "g" THEN RANDOMIZE USR biRANDOMIZE USR b: RANDOMIZE USR p

46 IF INKEY $ = "h" THEN RANDOMIZE USR pjRANDOMIZE USR p: RANDOMIZE USR piRANDOMIZE USR p

47 IF INKEY $ = "t" THEN RANDOMIZE USR piRANDOMIZE USR b: RANDOMIZE USR biRANDOMIZE USR b

48 IF INKEY $ = "k" THEN RANDOMIZE USR biRANDOMIZE USR p: RANDOMIZE USR b

49 IF INKEY $ = "l" THEN RANDOMIZE USR piRANDOMIZE USR b: RANDOMIZE USR p: RANDOMIZE USR p

52 IF INKEY $ = "z" THEN RANDOMIZE USR b: RANDOMIZE USR b: RANDOMIZE USR p: RANDOMIZE USR p

53 IF INKEY $ = "x" THEN RANDOMIZE USR b: RANDOMIZE USR p: RANDOMIZE USR p: RANDOMIZE USR b

54 IF INKEY $ = "c" THEN RANDOMIZE USR b: RANDOMIZE USR p: RANDOMIZE USR b: RANDOMIZE USR p

55 IF INKEY $ = "v" THEN RANDOMIZE USR p: RANDOMIZE USR p: RANDOMIZE USR piRANDOMIZE USR b

56 IF INKEY $ = "b" THEN RANDOMIZE USR b: RANDOMIZE USR p: RANDOMIZE USR piRANDOMIZE USR p

57 IF INKEY$=”n* THEN RANDOMIZE USR b.RANDOMIZE USR p

58 IF INKEY$=”m” THEN RANDOMIZE USR b.RANDOMIZE USR b

59 IF INKEY$=”?” THEN RANDOMIZE USR piRANDOMIZE USR p:

RANDOMIZE USR b; RANDOMIZE USR b; RANDOMIZE USR p; RANDOMIZE USR p

60 IF INKEY $ = "j" THEN RANDOMIZE USR b; RANDOMIZE USR b; RANDOMIZE USR p; RANDOMIZE USR p; RANDOMIZE USR b; RANDOMIZE USR Ь

200 GO TO 21