Широкодіапазонним функціональний генератор

Задумавши побудувати для домашньої лабораторії вимірювальний генератор, радіоаматори останнім часом все частіше зупиняють свій вибір на замкнутій релаксаційної системі, яка складається з інтегратора і компаратора. Пояснюється це тим, що такі генератори, як правило, простіше у виготовленні, ніж генератори синусоїдального сигналу, а їх можливості набагато ширше. Однак при використанні ОУ широко поширених серій (К140, К153, К553 і т. п.) отримати більшу швидкість наростання вихідної напруги інтегратора і малий час "відгуку" компаратора не вдається, тому верхня гранична частота більшості описаних в радіоаматорського літературі генераторів не перевищує 10 … 20 кГц.

У пропонованому увазі радіоаматорів приладі в якості інтегратора застосований ОУ К574УД1Б (швидкість наростання вихідної напруги – 50 В / мкс, частота одиничного посилення – 10 МГц), а компаратор виконаний на елементах мікросхеми К155ЛА3 (час затримки – не більше 30 … 40 нс). Це дозволило розширити діапазон частот генеруються до 1 МГц. Генератор виробляє напруги прямокутної, трикутної і синусоїдальної форм, а також прямокутні імпульси з рівнями ТТЛ і регульованою тривалістю від 0,5 мкс до 1200 мс. Вихідна напруга можна змінювати в межах 0 … 1 В. Коефіцієнт гармонік синусоїдального сигналу – Не більше 1,5%. Вихідний опір генератора – близько 100 Ом.

Крім вже названих інтегратора (ОУ DA1) і компаратора (DD1), генератор включає в себе емітерний повторювач (VT1), формувач синусоїдальної напруги (VT2), масштабний підсилювач (ОП DA2, VT7), буферний каскад (VT4, DD2.1). RS-тригер (DD2.2, DD2.3). два одновібратора (DD3.1, DD3.2) і три транзисторних стабілізатора напруги (VT3, VT5, VT6). Харчується прилад від двополярної стабілізованого джерела напруги ± 12 В. Струм, споживаний від джерела позитивного напруги, – не більше 180 мА, негативного – 80 мА.

Рис. 1 Принципова схема