Широкосмугові малошумні підсилювачі знаходять застосування в різних системах і можуть бути використані, наприклад, для компенсації втрат в кабелях зниження антенно-фідерних пристроїв телевізійних приймачів [1]. Однією з основних проблем побудови таких підсилювачів є проблема формування їх амплітудно-частотних характеристик. Адже для мінімізації коефіцієнта шуму підсилювача його вхідний каскад повинен бути реалізований без застосування ланцюгів високочастотної корекції. У цьому випадку завдання вирівнювання амплітудно-частотної характеристики підсилювача ускладнюється.

Рис.1. Принципова схема широкосмугового малошумні підсилювача
Рис.1. Принципова схема широкосмугового малошумні підсилювача

На рис.1 показана принципова схема широкосмугового малошумні підсилювача, в якому змінено традиційна послідовність включення коригувальних ланцюгів і транзисторів. Схема є модифікацією малошумні підсилювача, використаного в [2]. На мал.2 показано креслення друкованої плати, на рис.3 – розташування елементів, а на рис.4 – малюнок зовнішнього вигляду підсилювача.

Рис.2. Креслення друкованої плати
Рис.2. Креслення друкованої плати

Рис.3. Розташування елементів
Рис.3. Розташування елементів

Рис.4. Фотографія зовнішнього вигляду підсилювача
Рис.4. Фотографія зовнішнього вигляду підсилювача

Технічні характеристики підсилювача

Смуга робочих частот – 20 … 600 МГц
Нерівномірність амплітудно-частотної характеристики – 1 дБ
Коефіцієнт посилення – 25 дБ
Коефіцієнт шуму, не більше – 2,5 дБ
Опір генератора і навантаження – 50 Ом
Споживаний струм – 40 мА
Напруга джерела живлення – 10 В
Габаритні розміри – 35 20 мм

Підсилювач містить два каскади підсилення на транзисторах VT1 і VT2 і два ланцюги корекції першого порядку (елементи С3, С5). Вхідний і вихідний каскади підсилювача працюють в режимі класу А з струмами споживання 5 мА і 33 мА відповідно, які встановлюють підбором номіналів резисторів R2 і R5.

Друкована плата розмірами 35 20 мм виготовлена з фольгованого з двох сторін склотекстоліти товщиною 2 … 3 мм. Пунктирними лініями на рис.2 позначені місця металізації торців, що можна зробити за допомогою металевої фольги, припаяної до нижньої і верхньої частин плати. Металізація необхідна для усунення паразитних резонансів, що спотворюють форму амплітудно-частотної характеристики.

Налаштування підсилювача полягає в наступному. Спочатку з допомогою резисторів R2 і R5 встановлюють струми спокою транзисторів підсилювача. Потім підбором номіналів конденсаторів С3 та С5 вирівнюють його амплітудно-частотну характеристику. Замість транзистора вихідного каскаду 2Т649А-2 можна використовувати транзистор КТ939А. У цьому випадку буде потрібно деяка переробка друкованої плати підсилювача.

Література

1. Ежков Ю.А. Довідник по схемотехніці підсилювачів. – М.: ИП РадіоСофт, 2002. – 2-2 с.
2. Тітов А.А. Подовжувач для радіотелефону / / Радіомір. – 2003. – № 6. – С.39-40.

А.А. Тітов, м. Томськ
Радіоаматор 2005 № 08