Сверхрегенератівний приймач

Детекторний приймач має низьку чутливістю, тому в деяких випадках може виявитися корисним сверхрегенератівний приймач, схема якого наведена на рис. 1. Такий приймач має чутливістю 10 … 20 мкВ і дозволяє приймати Сі-Бі станції в режимі AM на відстані до 1 км.

На транзисторі VT1 зібраний власне сверхрегенератівний детектор. Він одночасно забезпечує посилення високочастотного сигналу і його детектування. У колекторної ланцюга транзистора VT1 включений контур L1C3, налаштований на частоту прийнятого сигналу. Цей контур є єдиним селективним елементом приймача, тому його виборчі властивості невисокі. Для контрольного приймача це швидше гідність, ніж недолік – без додаткових налаштувань можна приймати декілька каналів. Через конденсатор С1 до контура підключена антена. В якості антени використовується провід довжиною близько 50 см.


Рис. 1.

На транзисторі VT2 зібраний підсилювач низької частоти, навантаженням якого є високоомні головні телефони. Для гучномовного прийому приймач слід підключити до підсилювача низької частоти з вихідною потужністю 0,1 … 0,5 Вт. Схеми таких підсилювачів багаторазово публікувалися в радіоаматорського літературі. Сверхрегенератівний детектор при відсутності сигналу генерує шум. При появі достатньо сильного (10 … 20 мкВ) високочастотного сигналу на вході приймача шум пропадає. Наявність цього шуму свідчить про правильну роботі сверхрегенератора. При відсутності шуму слід підібрати величину ємності С4. Налаштування приймача на робочу частоту проводиться підбором ємності СЗ і стискуванням або розтягуванням витків котушки L1 по максимальній гучності прийнятої радіостанції.