УНІВЕРСАЛЬНИЙ Детектор

В. Носенко
р. Ясний Оренбурзькій обл.

До уваги читачів пропонується регенеративний приймач (див. малюнок), виконаний на базі відомого двухтранзі-сторно генератора з емітерів зв'язком [Л]. Щоб пристрій міг виконувати функції прийому, детектування і посилення сигналів радіостанцій, до його перебудовується контуру і СЗ підключена антена WA1, для управління режимом генерації введений змінний резистор R4, для виділення НЧ сигналу встановлений на витримку навантаження резистор R2. Підсилює сигнал каскад на малошумні польовому транзисторі VT3.


У недовоебужденном режимі пристрій може використовувати чається як регенеративний детектор для прийому АМ сигналів радіо мовлення станцій, що працюють в ДВ,. СВ і КВ діапазонах: В режимі генерації, який встановлюється резистором К4, регулюючим зворотний зв'язок шляхом зміни напруги живлення генератора, пристрій перетворюється в приймач прямого перетворення, що приймає CW і SSB сигнали в режимі биття. У режимі захоплення, коливань вхідним сигналом (під час налаштування контуру L1C3 на станції УКХ діапазону) – приймач буде приймати ЧС сигнали. У цьому випадку сигнал з антени доцільніше подавати на емітери транзисторів VT1, VT2. Найбільший ефект від застосування даного пристрою до стігается при використанні його в якості тракту ПЧ і детектора ЧС приймача. З цією метою на контур ПЧ змішувача УКВприймача слід намотати 3-4 витка проводу, один кінець якого підключити до загального проводу, а другий через ре зістор опором 75 Ом – до входу пристрою (Виключивши WA1, С1, L1СЗ). При такому включенні функції коливального контуру генератора L1СЗ виконує контур ПЧ змішувача приймача, підключений до генератора через знову намотаний ву котушку зв'язку. Запропонований спосіб детектування дає великий простір для побудови найрізноманітніших детектують пристроїв шляхом застосування найрізноманітніших підсилювачів ЗЧ, вимі ненія способів включення коливального контуру, зниження живлячої напруги аж до 1,5 В.

ЛІТЕРАТУРА
Універсальний LC-генератор .- Радіо, 1979, № 5, с. 58.