УНІВЕРСАЛЬНИЙ ПРИЛАД ВИМІРЮВАЛЬНИЙ на транзисторах з лінійною шкалою опорів.

Принципова схема авометра на польових транзисторах наведена на рис. 1.

Для вимірювання соротівленій тут застосований спеціальний стабілізатор струму на транзисторі ТЗ, за допомогою якого досягається отримання лінійної шкали омметра. Крім того, введені два межі вимірювання постійного струму: 0-50 і 0-500 мА, а вимірювання напруг змінного струму проводиться без допомоги спеціального виносного щупа (на частотах до 50 кГц). Межі вимірювання напруги постійного струму наступні: 0-0,5; 0-1; 0-5; 0-10; 0-50; 0-100 і 0-500 В, вхідний опір на всіх межах 5 МОм. Вимірювання напруг змінного струму виробляється на наступних піддіапазонах: 0-5, 0-10, 0-50, 0-100 та 0-500 В, вхідний опір не менше 2 Мом. Для вимірювання напруг високої частоти (понад 50 кГц) служить внесений щуп, зібраний по схемі, наведеній на рис. 2.

Схема підсилювача постійного струму аналогічна раніше розглянутої схемою . За допомогою змінного резистора R27 проводиться установка нуля перед вимірами (балансування УПТ). Підлаштування резистор R29 служить для встановлення верхніх меж вимірювань при калібруванні приладу. На транзисторі ТЗ зібраний стабілізатор струму. Напруга на базі цього транзистора підтримується незмінним за допомогою параметричного стабілізатора, зібраного на стабілітрон ДЗ і резистори R31, тому величина струму емітера визначається величиною резистора, включеного в його емітерний ланцюг. При статичному коефіцієнті передачі струму більше 50 струм колектора практично дорівнює току емітера. Саме тому падіння напруги на вимірюваної резистори визначається опором резистора, включеного в ланцюг емітера, і пропорційно опору вимірюваного резистора. За допомогою підлаштування резисторів R17, R19, R21 і R23 виробляють установку струмів емітера, відповідно рівних: 10, та 1 мА, 100 і 10 мкА. Вимірювання опорів резисторів на перших чотирьох межах (50, 500 Ом, 5 і 50 кОм) здійснюють за шкалою вольтметра постійного струму – 0,5 В. На п'ятому межі 500 кОм вимір проводять за шкалою вольтметра – 5 В.

Для вимірювання постійного струму в схему приладу введені два шунта (резистори R1 і R2).

При вимірюванні опорів до гнізд Гн1 і Гн5 підключають перевіряється резистор, встановлюють очікуваний межа вимірювання і, натискаючи кнопку Кн1, включають резистор в схему генератора струму (стабілізатора струму).

Всі резистори, що входять до складу перемикача піддіапазонів, мають тип БЛП-0, 25 або ПТМН-0, 5 не гірше ± 0,5% класу. Змінні резистори R17, R19, 21, R23 і R27 – типу СПО-0, 5. Решта резистори – типу МЛТ-0, 25 з допуском ± 5%. Конденсатори С1 і С2 – типу К10-7Б, конденсатори СЗ – типу К10-7Б, а С4 – типу МБМ на напругу 1500 В. Резистори R23, R24 (рис. 2) підбираються при налагодженні виносних щупів високочастотного напруги і напруги низької частоти. Як транзисторів Т1 і Т2 можна застосувати транзистори типу КП103 з будь-якою літерою. Діод Д1 слід підбирати за зворотним опору, що повинно бути не менше 100 МОм при напрузі до 3-4 В. Діоди ДЗ і Д4 (рис. 2) підбираються за однаковим зворотного току 10-20 мкА при напрузі не менше 600 В. В якості мікроамперметра ІП1 застосований стрілочний прилад М24 зі струмом повного відхилення 50 мкА і з опором рамки близько 1000 Ом. При вимірі напруг використовують шкалу мікроамперметра, однак для зручності бажано нанести шкалу з поділками, кратними трьом. Ділення шкали омметра визначають або розрахунковим шляхом, або в процесі градуювання за допомогою магазину резисторів.

Перемикач піддіапазонів – галетним типу 12П2Н-ПМ, вимикач харчування – мікровимикач типу МТ-1.

При відсутності перемикача В1 типу 18П2Н можна застосувати два перемикача на менше число перемикань. Тоді за допомогою одного встановлюють межі вимірювань, а за допомогою іншого – рід роботи.

Для живлення приладу використовується батарея "Крона". Споживаний струм на всіх межах вимірювань, крім вимірювання опорів на піддіапазоні 0-50 Ом, не перевищує 5 мА, а при вимірюванні малих опорів – 15 мА.