Для прийому звукового супроводу що випускаються в даний час телевізори будують за так званою одноканальної схемою. У них коливання проміжної частоти, що несе зображення (38 МГц) використовуються як гетеродина для виділення сигналу другий проміжної частоти звукового супроводу (6,5 МГц). За такої побудови тракту частотна характеристика підсилювача ПЧ зображення (УПЧІ) зазвичай оптимальна для сигналу зображення, а не звуку. Через це якість звукового сигналу іноді виявляється невисоким. Крім того, при пропажі сигналу зображення неможливий прийом і звукового супроводу.

Проте відомий і інший спосіб побудови радіотракту телевізорів – двоканальний. Крім УПЧІ, вони в цьому випадку містять підсилювач першої ПЧ (31,5 МГц) звукового супроводу (УПЧЗ). На цій же частоті та детектується приймається частотно-модульований сигнал (без перетворення на другу проміжну).

Поділ каналів зображення і звуку дозволяє спроектувати їх оптимально, виключити взаємний вплив, а отже, поліпшити якість звукового супроводу. Крім того, при використанні в телевізорі всеволнового селектора, наприклад, СК-В-1, стає можливим прийом радіомовних програм на УКХ, а при підключенні стереодекодера і виключенні ланцюга корекції предискаженій – стереофонічних передач. Причому, якщо необхідно, керуюче напруга для пристрою автоматичного підстроювання частоти гетеродина (АПЧГ) можна знімати з УПЧЗ, а сам пристрій зможе працювати при менших рівнях вхідних сигналів, ніж при одноканальному прийомі.

Основні технічні характеристики
Реальна чутливість при відношенні сигнал / шум 26 дБ, виміряна з ланцюгом корекції предискаженій при девіації частоти ± 15 кГц і частоті модуляції 1 кГц. мкВ ……… 20
Відношення сигнал / шум, виміряний з ланцюгом корекції предискаженіі при девіації частоти ± 50 кГц, частоті модуляцій 1 кГц і вхідній напрузі 1 мВ. дБ ….. 64
Коефіцієнт гармонік. % …. 0,6
Вихідна напруга при девіації частоти ± 50 кГц,-мВ ….. 250
Напруга живлення, В ….. 12
Споживаний струм. мА …… 28

Принципова схема УПЧЗ, що пропонується для двоканального прийому, наведена на рис. 1.

tv-upz1.gif

Сигнал проміжної частоти 31,5 МГц посилюється і обмежується в каскадах, виконаних за каскодной схемою на транзисторах VT1-VT4, і в мікросхемі DA1. Застосування каскодних підсилювачів на польових і біполярних транзисторах дозволило отримати необхідне високе і стійке посилення. Хоча мікросхема К174УРЗ (DA1) і розрахована для роботи на проміжній частоті 10,7 МГц, вона. як виявилося, зберігає задовільні характеристики і при роботі на частоті 31.5 МГц.

Частотну селекцію в УПЧЗ забезпечують двоконтурні смугові фільтри L1С6L2C7 і L4C13L5C14L6. Смуга пропускання УПЧЗ на рівні -6 дБ – близько 600 кГц.

Для автоматичного полстройкі частоти (АПЧ) і фазосдвігающій контур детектора мікросхеми DA1 включена варікапная матриця VD1. При зміні частоти сигналу в межах смуги пропускання УПЧЗ контур L7C23C24VD1 підлаштовується так, що детектування відбувається на центральному, найбільш лінійному ділянці S-кривої. Це забезпечує мінімальні нелінійні спотворення. Крім того, смуга перебудови гетеродина телевізора, в якій забезпечується гарна якість зображення та звукового супроводу, розширюється.

Попередній підсилювач 3ч зібраний на транзисторах VT5 і VT6.

Напруга АПЧ на селектор каналів можна зняти з виведення 8 плі 10 мікросхеми DA1 залежно від необхідної полярності сигналу, що управляє.

Котушки L1, L2, L4, L5, L7 намотані проводом ПЕВ-1 0,38 па полістиролових каркасах діаметром 5 і завдовжки 10 мм. Перші чотири з них містять по 11, остання – 14 витків. Котушка 1.6 (2 витка проводу ПЕВ-1 0,1) намотана між витками котушки L5. Всі котушки забезпечені подстроечнікамі діаметром 4 і довжиною 8 мм з фериту 9ВН і укладені в екрани, припаяні до фользі з боку деталей. Для забезпечення зв'язку між котушками L1, L2 і L4 – L6 в прилеглих стінках їх екранів пророблені отвори (мал. 2). Дросель L3 намотаний на резисторі МЛТ (1 кОм, 0.25 Вт) проводом ПЕВ-1 0,1 і містить 60 витків. У підсилювачі застосовані резистори МЛТ, конденсатори К50-6 (К50-16), К10-7В і КД.

рис. 2
рис. 2

УПЧЗ змонтований на платі з двостороннього фольгованого склотекстоліти товщиною 1,5 мм. Креслення плати та розміщення деталей на ній показані на рис. 3, зовнішній вигляд зібраного пристрої – на рис. 4.

рис.3

Фольга з боку установки деталей з'єднана із загальним проводом плати, для чого висновки деталей, що підключаються до загального проводу, припаяні до фользі з обох сторін (отвори для інших висновків роззенковані з боку деталей). Плату бажано помістити в металевий екран.

 

рис. 4
рис. 4

При налагодженні струми через транзистори каскодних підсилювачів встановлюють рівними 4 … 6 мА підбором резисторів R2 і R8. Для налаштування УПЧЗ потрібно вимірювач АЧХ. наприклад X1-48. Спочатку, до установки котушок L4 – L6, висновки 13 і 12 мікросхеми DA1 з'єднують через резистор опором 75 Ом. На вивід 13 Ще за конденсатор ємністю 0,01 МКФ подають вихідний сигнал X1-48, а його низькочастотний вхід підключають до виходу УПЧЗ. Обертаючи подстроечнік котушки L7, домагаються того, щоб середина S-кривої збігалася з частотою 31,5 МГц. Потім, встановивши на місце котушки L4-L6, статі сигнал з X1-48 на вхід УПЧЗ, детекторні голівку приладу підключають до висновку 13 мікросхеми DA1 і, змінюючи індуктивність котушок L1, L2 і L4-L6, домагаються максимуму підсилення на частоті 31,5 МГц. Остаточно налаштовують УПЧЗ, подаючи сигнал з генератора частотно-модульованого сигналу, наприклад Г4-70.

(Радіо 2-85, с.30-32)