Попередній дільник частоти на мікросхемі ЕСЛ КС193ІЕ2 дозволяє значно розширити область застосування щодо низькочастотних частотоміром, зібраних на звичайних мікросхемах ТТЛ. Пропонований дільник, в основу якого покладено робота названої вище мікросхеми, здійснює розподіл частоти вхідного сигналу на 100. Принципова схема пристрою приведена на малюнку. На його вході включений двосторонній діодний обмежувач, що захищає від перевантаження транзистор VT1 при подачі на вхід пристрою сигналів великого розмаху.

Вхідний дільник частоти

Рис.1. Вхідний дільник частоти

Каскад на мікросхемі DD1 виконує функцію дільника на 10. На тран зісторе VT2 зібрано пристрій узгодження рівнів сигналу виходу мікросхеми ЕСЛ з входом мікросхеми ТТЛ DD2, теж виконує роль дільника на 10. У результаті загальний коефіцієнт поділу всього пристрою становить 100.

Отриману на виході пристрою частоту можна виміряти частотоміром з межею вимірювання 5 МГц. Для цього підійдуть звичайні універсальні вимірники частоти. Інтегральна мікросхема КС193ІЕ2 нормально працює при напрузі живлення 5 В ± 5%. Мінімальна частота вхідного сигналу становить 10 МГц (хоча припустимо і 5 МГц), максимальна – до 500 МГц.

Досягнення максимальних можливостей пристрою по частоті в чималому ступені залежить і від вибору мікросхеми DD2 Так при використанні серійного лічильника типу 7490 стійка робота пристрою зберігається до 210 МГц, при використанні мікросхеми LS серії (74LS90) межа частоти вхідного сигналу може бути підвищена до 290 МГц

Пристрій, зібране з справних елементів, регулювання не вимагає Для отримання хороших результатів при настільки високій частоті вхідного сигналу слід застосовувати об'ємні резистори й керамічні конденсатори Монтаж приставки слід виконати на друкованій платі з склотекстоліти, по можливості, компактно.

J. Sapa Wstepne dzielnik czestotli-wosci – preskaler. Radioelektronik-Audio-Hi-Fi-Video, 1997, N 9, s.31

При виконанні дільника замість транзистора BF240 допустимо використовувати вітчизняний КТЗ15Д, а замість BF197-транзистор KT339Г Діоди можна застосувати КД510А. КД521 з буквеними індексами А – В. Як попереджає автор, серйозно слід поставитися до вибору мікросхеми DD2, адже рекомендована-для заміни мікросхеми 74LS90 вітчизняних ва мікросхема ТТЛ КР1533ІЕ2 має граничну частоту рахунку 32 МГц. Щоб повністю реалізувати можливості мікросхеми КС193ІЕ2, замість 74LS90 слід використовувати мікросхеми ТТЛ серії К530 або K531 (наприклад К531ІЕ14).