Дьйор Плахтовіч 120-ватний (на 8-омную навантаження) УМЗЧ виконав на двох ІМС ТDА7294 в мостовому включенні, доповнивши рекомендовану виробником схему антіпаразітной ланцюжком R11С11. Напруга живлення ± Ut = ± 25 В, чутливість 500 мВ, вхідний опір 22 кОм, працівник (за рівнем -1 дБ) діапазон частот 30 Гц … 125 кГц. Коефіцієнт гармонік при вихідний потужності 100 Вт на частоті 1 кГц складає 0,01%, на частоті 1920 кГц – 0,1%. На мал.2 зображена схема індикатора вихідної потужності.

Рис.2

Вона містить стрілочний мікроамперметр зі струмом повного відхилення 100 мкА, додатковий резистор R14 з тримерами чутливості Р1, випрямляч D2D3D6D7 і нелінійну ланцюжок D5D4R12R13 «розтяжки» шкали при великих значеннях потужності. На елементах Т1Т2D9С12 виконаний піковий детектор, поріг спрацьовування якого регулюють тримерами Р2. При перевищенні порогового рівня транзисторний ключ ТЗ відкривається, включаючи генератор струму 15 мА на транзисторі Т4, який живить світлодіод D12. Одночасно відкривається ключ Т5, який через R25 забезпечує критичний гістерезис-«засувку» ключовому ТЗ. Після розряду С12 через R22ТЗ транзистори ТЗ-Т5 закриваються і світлодіод гасне. Індикатор не потребує зовнішнього джерела живлення: воно здійснюється звуковим напругою через D8R16 і накопичувальний С13 («Radiotechnika» № 10/2004, с.484-486).