Амплітудна детектор з малими спотвореннями

У більшості сучасних AM приймачів функції демодулятора виконує діодний детектор, що створює значні нелінійні спотворення (до 10 … 20%) і тому не дозволяє одержати високу якість звучання. Істотно більше лінійних детектори на ОУ і синхронні детектори, проте вони складні і мало придатні для доопрацювання промислових приймачів.

До уваги радіоаматорів пропонується опис простого транзисторного детектора, що дозволяє знизити вносяться при детектуванні сигналу викривлення в п'ять і більше разів.


Рис. 1

Принципова схема детектора наведена на рис. 1. Елементи С1, L1, L2 (вихідний контур ППЧ приймача) і R2C3 (навантаження) є і в звичайному діодним детекторі. Опції детектують елемента виконує транзистор VT1. По високій частоті його база з'єднана з колектором через конденсатор С2, іншими словами, по цій частоті описуваний детектор повністю еквівалентний діодним. Постійна складова струму детектора забезпечує роботу транзистора VT1 в активному режимі. По низькій частоті детекторний каскад охоплений глибокою ООС. Напруга ООС знімається з колектора транзистора VT1 і через конденсатор С2 подається на його базу. ООС і забезпечує значне зниження спотворень.

На рис. 2 і 3 наведені залежності коефіцієнтів гармонік (К,.) Від глибини модуляції (т) для пропонованого детектора (криві 2) і діодного детектора (криві 1), отриманого пріісключеніі зі схеми елементів R1C2 і з'єднанні бази та колектора транзістоpa VT1.

Залежності, наведені на рис. 2, отримані при використанні германієвого транзистора та амплітуді сигналу несучої частоти на емітер VT1 рівний 0,6 В, а на рис. 3 – при використанні кремнієвого транзистора та амплітуді сигналу несучої частоти 1 В. З наведених графіків видно, що застосування такого детектора дозволяє знизити коефіцієнт гармонік у два-три рази, причому при глибині модуляції менше 0,5 коефіцієнт гармонік не перевищує 2%.

Простота даного пристрою дозволяє використовувати його для доопрацювання готових радіоприймальних трактів. Для цього достатньо замість детекторного діода встановити елементи VT1, R1, С2.

м. Рязань

І. ГОНЧАРЕНКО

РАДІО № 1, 1991 р., с. 53.