Введення.

В даний час набули широкого поширення автоматичні визначники номера (АВН), зібрані на різній елементній базі (КР580ВМ80А, Z80, 1816BE49, комплекти жорсткої логіки К155, К564 і ін). Всі ці системи орієнтовані на визначення номера зухвалого абонента за інформацією, що висилаються станцією у відповідь на запит частотою 500Гц – 2.5кГц в двутональном код "2 з 6" кодують частотами 700, 900, 1100, 1300, 1500 і 1700 Гц з відхиленнями сигналів не більше 15 Гц і трива-тю не більше 32 мс. Пристрій, опис якого наводиться нижче, дозволяє "засліпити" подібну систему визначення номера.

Технічний опис.

1. Призначення та можливості.

Система захисту від визначення телефонного номера дозволяє на основі сучасної електронної техніки реалізувати можливості по захисту від визначення Вашого номера при телефонному зверненні до абонента, у якого встановлені системи АВН типу "Лобь" та ін Дану систему можна використовувати як вбудованої в телефонний апарат, так і у вигляді окремої приставки до телефонного апарату.

1. 1. Функціональні можливості.

Система захисту від визначення телефонного номера (анти-АВН) забезпечує захист Вашого номера від визначення абонентом при використанні їм системи АВН будь-якого типу.

2. Технічні характеристики.

Технічні характеристики телефонного апарата, оснащеного анти-АОНом, можна умовно розділити на дві групи. У першу групу увійдуть характеристики, притаманні даному телефонного апарату (електроакустичні параметри). Ці показники повністю визначаються використовуваним базовим апаратом.
Друга група характеристик визначається специфічною функцією, виконуваної цією системою. Слід зазначити, що для виконання цієї функції дана система накладає істотно жорсткіші вимоги на телефонний канал і задовільно може працювати лише з телефонними лініями, характеристики яких відповідають нормам.

Опис різних вузлів.

З аналізу принципової схеми системи захисту від визначення номера видно, що дана система побудована на базі трьох логічних елементах 4И-ні. Основою є задає генератор, налаштований на частоту 12.626262 Гц.
Другим функціональним вузлом є підсилювальний каскад, зібраний на транзисторі 2N2904, що підсилює імпульси тактового генератора, необхідні для роботи третього функціонального вузла – виконавчої частини.
Виконавча частина являє собою реле типу РЕС64А, паспорт РС4.569.724.

Принцип роботи системи захисту від визначення телефонного номера.

Робота системи захисту заснована на дії на тракт прийому інфор-мації систем АВН, обходячи блокування голосового тракту викликає абон-ту і неможливістю передачі по ній будь-яких цифрових або аналогових сигналів під час передачі інформації про його номер. Здійснюється це шляхом передачі на станцію нетональной інформації за допомогою замикання лінії з частотою 12.626262 Гц.

Інструкція з експлуатації.

1. Апаратна реалізація.

Конструктивно система захисту виконана у вигляді окремого модуля, залитого епоксидної смолою для оберігання радіодеталей від зовнішнього впливу.

2. Короткий опис роботи.

При правильному включенні анти-АВНу і натисканні на кнопку Ви почуєте характерне тихе ритмічне потріскування з частотою близько 13 Гц, що свідчить про нормальну роботу пристрою. При відпущеної кнопці й піднятою трубці телефонного апарата в трубці повинен бути чутний довгий гудок; при його відсутності слід натиснути на тангент: при натисканні кнопки в трубці повинен лунають тріск з частотою близько 13 Гц досить великій гучності.
Перераховані вище умови свідчать про правильну і нормальній роботі пристрою.
При безпосередній роботі з анти-АОНом виконуються наступні дії: набирається потрібний номер і після з'єднання лінії натискається кнопка анти-АВНу і тримається приблизно від 10 до 60 секунд; якщо ж після відпускання кнопки в трубці чути, що станція починає слати Вашому абонентові тональну посилку, то слід ще на деякий час нажатькнопку.

3. Інструкція по екстлуатаціі.

Є розхожа думка про те, що правильно зібрана цифрова система налагодження не вимагає і починає працювати відразу; тим не менше за наявності в схемі хоча б однієї несправності завдання пошуку та локалізації її стає практично нерозв'язною без застосування спеціалізованих систем.
Налаштування починається з перевірки значень живлячої напруги, яка повинна бути в межах від 4.9 до 5.3 Вольт. Потім необхідно домогтися частоти генератора, що задає, зібраного на логічних елементах DD1.1, DD1.2, DD2.1, конденсаторі C1, резистори R1, рівний ~ 12.626262 Гц. Можливі деякі відхилення від зазначеної частоти, але при цьому не гарантується відповідність вищевикладеним параметрами. Після цього підключають транзистор VT1, резистор R2, службовець для більш стабільної роботи реле, і реле K1 і перевіряють роботу всього пристрою в цілому: при натисканні на кнопку має відбуватися спрацьовування реле з приблизною частотою 12.626262 Гц. (Перевіряється всі дослідним шляхом. Іщещ товариша з АОНом названіваеш йому регулюючи Р1, домагаючись засліплення його АВНу.)

Специфікація деталей і їх можлива заміна.

Специфікація деталей і їх можлива заміна

Принципова схема.

принципова схема анти-АВНу

Контакти реле ставити як подазанно на схемі на замикання, на розмикання-непашет.