Чотирьохканальний стробоскоп

схема чотирьохканальний стробоскопи

На малюнку приведена принципова схема четирехка-нального стробоскопи. Його лампи спалахують по черзі, деякий час в одній послідовності, потім – якийсь час в іншій. Частоту спалахів можна плавно змінювати змінним резистором R1. У конструкції використовуються малопотужні лампи-спалаху ІФК-120 або ІФК-80.

На елементах DD1.1, DD1.2 зібраний генератор стробірую-щих імпульсів, які подаються на відповідний вхід DD2. Частоту цього генератора можна плавно змінювати резистором R1. Другий генератор на елементах DD1.3. DD1.4 генерує імпульси перемикання для управління DD2 по входів SR та SL.

Мікросхема DD2 є зсувний регістр, а схема її включення така, що з приходом чергового тактового імпульсу відбувається циклічний (по колу) зсув записаної в регістр інформації. Напрямок зсуву задається комбінацією сигналів на входах SR та SL. Якщо на вході SR – логічна 1 а на вході SL – логічний 0, то відбувається зрушення вправо, при протилежних сигнали на входах – зсув вліво. Таким чином, лампи HL1, HL2, HL3, HL4, керовані сигналами з виходів зсувний регістр DD2, будуть по черзі спалахувати. Автоматичну зміну напряму спалахів здійснює генератор на DD1.3, DD1.4. Транзистор VT1 служить для інверсії сигналу генератора. Імпульси управління від мікросхеми DD2 надходять через ємності С3, С4, С5, С6 на транзисторні ключі VT2-VT5, які управляють імпульсними високовольтними трансформаторами ТР1-ТР4.

Мікросхеми DD1, DD2 живляться від стабілізованого джерела живлення +5 В на мікросхемі КР142ЕН5А. На транзисторні ключі подається нестабілізованого напруга +10 В. У колекторні ланцюга ключових транзисторів включені захисні діоди VD6-VD9.

Накопичувальна ємність С7 заряджається від мережі ~ 220 В через випрямляючий діод VD5 та струмообмежувальним резистор R15. Кнопка КН1 служить для зняття залишкового заряду з ємності С7 після закінчення роботи зі стробоскопом і при настройці. Світло-діод HL5 призначений для контролю розрядки конденсатора С7.

Трансформатори ТР1-ТР4 виготовляються самостійно. Вони намотуються на феритових стрижнях діаметром 3 мм і довжиною близько 15 мм з фериту марки 600НН. Обмотка I містить 20 витків дроту ПЕЛ-1 0.25. обмотка І містить 800 витків дроту ПЕЛ-1 0.07. Кожен шар обмотки ретельно ізолю конденсаторної папером. Після виготовлення трансформатор можна опустити в розплавлений парафін, що забезпечить додаткову електроізоляції і зафіксує обмотки.

Силовий трансформатор ТР5 також можна виготовити самостійно, але можна застосовувати і будь-який готовий з потужністю не менше 6 … 8 Вт і вихідною напругою 8 … 12 В.

У тому випадку, коли лампи монтуються в окремих корпусах, керуючий підпал імпульсний трансформатор розміщують безпосередньо біля лампи. Довжина кабелю, що з'єднує блок лампи і трансформатора з керуючим блоком, не повинна перевищувати 20 м.

При виготовленні, налаштування та експлуатації приладу необхідно дотримуватися застережних заходів по роботі з високою напругою.

http://www.radioman-portal.ru/pages/137/index.shtml