ЗА КОРДОНОМ.

ЦИФРОВИЙ ГЕНЕРАТОР синусоїдальної напруги

Використання реверсивного довічного лічильника і двоічнодесятічного дешифратора дозволяє сформувати ступеневу напруга, з достатньою для багатьох цілей точністю апроксимує напруга сінусоідалиюй форми.

На принциповій схемі цифрового генератора (див. малюнок) нормуючі резистори R1 … H9 призначені для формування першої чверті періоду синусоїдальної функції (при прямому рахунку реверсивного лічильника D2) у вигляді струму, посту пагащега на інвертується вхід підсумовуючі підсилювача на ОП A1. Тригер, виконаний на елементах D1.3 і D1.4,

перемикається при досягненні на виходах дешифратора D3 станів "0" або "9" і управляє прямим або зворотний рахунком реверсивного лічильника. Таким чином, за двадцять тактів сінхроімпульсов, що надходять на вхід генератора, на виході підсумовуючі підсилювача (A1) виявиться сформованої позитивна полувплна синусоїдальної напруги.

Негативна напівхвиля буде сформована протягом наступних двадцяти тактів з позитивної напівхвилі завдяки інвертування в керованому каскаді на ОУ А2, який працює поперемінно (по 20 тактів) то як повторювач з одиничним коефіцієнтом передачі (якщо ключ на польовому транзисторі V4 закрито), то як інвертор з коефіцієнтом передачі, рівним одиниці (якщо ключ V4 відкритий). Для управління ключем сигнал з виходу RS-тригера (D1.3, D1.4) подано через D-тригер D6 на стабілітрон V1 і транзистор V2 (сдвігаюшіе рівень напруги) і далі через транзистор V3. запобігає нечітке спрацьовування поблизу точки перемикання, на затвор польового транзистора.


Рис. 1

Напруга змішання знімається з движка підлаштований резистора R13, підбирають таким чином щоб напруга на виході підсумовуючі підсилювача A1 дорівнювало нулю при нульовому стані всіх чотирьох виходів лічильника D2.

Частота вихідного сигналу синусоїдальної форми в 40 разів менше частоти повторення вхідним тактових імпульсів. Амплітуда вихідного напруги – 6 В.

Diqital sinus oscilayor


“Wireless World” 1981, № 1544

Примітка редакції. Мікрос 7400 можна замінити вітчизняної К155ЛА3, 7404-К155ЛН1, 7474 – KI55TM2, 74193 – К155ІЕ7 7442-К134ІД6 або К155ІДЗ 741-К140УД7 або К140УД6. Транзистори ВС107 можна замінити будь-якими з серії КТ315, 2N3619 – КП302. У кнчестве V1 можна використовувати стабілітрони КС518Ж, КС218Ж або два послідовно з'єднані Д814Б.

РАДІО № 11, 1983 р., с. 61