Ділення частоти.

Найбільш часто для цього використовують лічильники, хоча можна розділити частоту за допомогою чекаючого мультівібратор, обмеживши число що проходять на вихід імпульсів. Приклад такої схеми показано на рис. 1.60.


Рис. 1.60 Дільник частоти з використанням чекаючого мультівібратор

Як тільки імпульс вхідний частоти надходить на вихід 5, режиму мультівібратор D1.1, D1.3 замикає елемент D1.2 на час, що визначається резистором R1. Коли режиму мультівібратор повертається у вихідне стан, на вихід надходить наступний імпульс і цикл відновлюється. Схему можна вдосконалити, замінивши потенціометр польових транзистором, що дозволить керувати коефіцієнтом поділу з допомогою напруги.


Рис. 1.61. Лічильний тригер на логічних елементах

Дільник на 2 можна зібрати з найпростіших ЛЕ, рис. 1.61. Схеми дільників без використання RC-ланцюгів мають кращу завадостійкість і болеешірокій діапазон вхідної частоти сигналу. Основним елементом всіх лічильників є тригер з так званим рахунковим входом, рис. 1.62.


Рис. 1.62. Дільник частоти на 2


Рис. 1.63. Дільник на 3

Таблиця пояснює логіку роботи тригера 561ТМ2 залежно від керуючих сигналів (х – байдуже стан на даному вході; стан, коли на входах S і R мікросхеми одночасно діє лог. "1", є забороненим).

Сигнали на входах

Стан виходу

З

D

S

R

Q

NOT Q

х

х

0

1

0

1

х

х

1

0

1

0

_/

0

0

0

0

1

_/

1

0

0

1

0

\_

х

0

0

Q

NOT Q


Рис. 1.64. а) Дільник на 10 на RS-тригерах; б) дільник на 10 на JK-тригерах


Рис. Січень 1965. Схема дільника на 60


Рис. 1. 66.
а) Універсальний реверсивний лічильник,
б) діаграма напрузі мікросхеми

Комбінаційне включення тригерів дозволяє отримувати лічильник з потрібним коефіцієнтом поділу вхідний частоти. На рис. 1.63 … 1.65 наведені приклади включення елементів мікросхем для отримання поділу на 2, 3, 6, 10 і 60.

Промисловість випускає універсальні лічильники, які залежно від керуючих сигналів можуть перемикатися по передньому або задньому фронту вхідного сигналу, а також змінювати напрямок рахунку (Складання або віднімання). Як приклад наведена діаграма роботи довічного четирехразрядного реверсивного лічильника на мікросхемі 561ІЕ11, рис. 1.66.

Таблиця істинності пояснює призначення керуючих сигналів і логіку управління мікросхемою (1 – лог. "1"; 0 – лог. "0"; х – стан байдуже, тобто 0 або 1). Лічильник передбачає можливість завантажити за входів D1, D2, D4, D8 паралельний код.

Вхід
переносу
РВ

Додавання,
віднімання
+-1

Дозволено.
установки
V

Установка
нуля
R

Дія

1

х

0

0

немає рахунку

0

1

0

0

робота на складення

0

0

0

0

робота на віднімання

х

х

1

0

установка по паралелі. входу

х

х

х

1

установка нуля


Pіс 1.67. Дільник на 1000

Для отримання потрібного коефіцієнта ділення можна використовувати мікросхеми двійкових лічильників, з'єднуючи відповідні виходи з допомогою ЛЕ, рис. 1.67, або ж застосувати лічильник з програмованим коефіцієнтом поділу 564ІЕ15, див. рис. 1.26 .

Джерело матеріалу