Пристрій виконаний на двох операційних підсилювачах, об'єднаних в загальному корпусі. Вхідний каскад на DA1.1 представляє собою повторювач з великим вхідним опором і узгодить роботу джерел сигналу з пасивними фільтрами. Смугові фільтри з центральними частотами 60, 200, 1000, 5000 і 10000 Гц виконані двухзвеннимі для підвищення крутизни характеристики. Фільтр на 15000 Гц виконаний однозвенним.

Кожен з фільтрів працює на свій змінний резистор регулювання рівня. Ці регулятори одним із висновків соеденени із загальною шиною живлення, чим і досягається велика глибина регулювання.

Підсилювач на DA1.2 – нормуючий. Він забезпечує необхідну величину коефіцієнта передачі еквалайзера від входу до виходу. У верхньому положенні всіх регуляторів коефіцієнт передачі складає приблизно 1,2. Підбором резистора R31 його можна встановити і іншим.

У складі повного підсилювача потужності харчування еквалайзера можна здійснити від загального блоку живлення через параметричний стабілізатор з напругою +15 і-15В. Мікросхеми можна замінити вітчизняними і КР140УД20, КР1408УД2 або К157УД2, діоди – на КД102 – КД105. Опис цієї схеми наведено в [48].

Еквалайзер з пасивними фільтрами