ФІЛЬТРИ ДЛЯ ВИМІРЮВАННЯ коефіцієнт гармонік

При вимірі коефіцієнта гармонік підсилювачів НЧ використовують ламповий або транзисторний вольтметр змінної напруги, що підключається до виходу досліджуваного підсилювача НЧ через фільтр, що пригнічує основну частоту сигналу і пропускає її вищі гармоніки.
Зазвичай вимірювання проводяться на частоті 1 кГц за допомогою фільтра, виконаного за схемою подвійного Т-подібного мосту. Для таких фільтрів важко отримати глибоке придушення основної частоти сигналу, якщо номінали резисторів і конденсаторів підібрані з точністю гірше, ніж ± 1%, що в аматорських умовах зробити дуже важко. Внаслідок цього утруднене вимір коефіцієнта гармонік нижче 0,1 %. На рис. 1 наведена принципова схема відносно простого фільтра для виділення вищих гармонік основної частоти сигналу, рівної 1000 Гц ± 3%, аж до дванадцятої гармоніки, при використанні конденсаторів і резисторів з розкидом параметрів у межах ± 2 … 5%. При цьому можливе достовірне вимір коефіцієнта гармонік вище 0,05%. Це покращення характеристик стало можливим за рахунок додавання до Т-образному мосту корегуючої ланцюга, що складається з конденсатора С4, резистора R5 і котушки індуктивності L1.

За рахунок зазначеного удосконалення вдалося додатково послабити вихідна напруга основної частоти сигналу приблизно на 10 дБ і тим самим уникнути необхідності дуже ретельного підбору номіналів деталей. Котушка індуктивності L1 має індуктивність 380 мг.
Мілівольтметр, який використовується з цим фільтром, повинен мати вхідний опір не менше 1 МОм, а вхідні ємність – не більше 50 пФ.

При вимірі коефіцієнта гармонік високоякісних підсилювачів НЧ потрібні генератори НЧ, у яких власний коефіцієнт гармонік обчислюється сотими частками відсотка. Однак радіоаматори зазвичай використовують у своїх вимірах генератори НЧ з відносно невисокими характеристиками (коефіцієнт гармонік – 0,5 … 2,0%).
На рис. 2 наведена принципова схема фільтра, за допомогою якого можна зменшити рівень другої і третьої гармонік основної частоти 1000 Гц на виході будь-якого вимірювального генератора НЧ приблизно на 65 дБ, а більш високих – на 50 дБ. Використовуючи такий фільтр, можна отримати джерело сигналу з коефіцієнтом гармонік 0,001 … 0,002%.

Резонансні частоти контурів L1C1 і L2C3 становлять відповідно 2 і 3 кГц. Вхідна і вихідна опору фільтру – 600 Ом. Його амплітудно-частотна характеристика наведена на рис. 3. Для виготовлення котушок індуктивності можна використовувати кільцеві сердечники з фериту з початковою магнітною проникністю 600 і зовнішнім діаметром 35 мм. Котушка L1 містить 253 витка, L2 – 226 витків дроту в емалевою ізоляції діаметром 0,2 мм. “Wireless World”
(Великобританія),
1978, № 6 і 10