Генератор пилоподібного напруги

Генератор, принципова схема якого наведена на малюнку, дозволяє отримувати Пікоподібне напруга досить високою лінійності. Він виконаний на двох операційних підсилювачах і одному польовому транзисторі з ізольованим затвором.


На першому операційному підсилювачі МС1 зібраний генератор прямокутних імпульсів, частота проходження яких синхронізована вхідними імпульсами. Тривалість імпульсу і паузи визначається часом заряду н розряду конденсатора С1. Заряд конденсатора відбувається через резистори R1 і R2, а розряд тільки через резистор R1 (резистор R2 зашунтірован діодом Д1). Діод Д2 і стабілітрон ДЗ обмежують позитивне напруга, що подається на вхід польового транзистора Т1.

На другому операційному підсилювачі МС2 виконаний інтегратор, роботою якого керують імпульси, що надходять з генератора прямокутних імпульсів через електронний ключ (транзистор Т1).

"Радіо, телевізора, електроніка" (НРБ), 1975. N 2

Примітка. У генераторі пилоподібного напругу можна використовувати операційні підсилювачі К153УД1А і польовий транзистор КП301.