Інтегральні ТАЙМЕР в блоці керування склоочисником

У радіоаматорського літературі опубліковано чимало описів різних пристроїв управління склоочисниками [1-б]. Вони володіють рядом переваг перед аналогічними приладами, що встановлюються на легкових автомобілях. Аналіз схемних рішень зазначених пристроїв показує, що їх времязадающіе вузли, як правило, побудовані на одноперехідного транзисторах або їх аналоги, основний недолік яких – ненадійне закривання при малому опорі зарядного резистора [7]. Тому доводиться шунтувати накопичувальні конденсатори та вживати інших заходів, що накладає певні обмеження при розробці й повторенні пристроїв з широкими межами зміни часових інтервалів.

Застосування у времязадающем вузлі інтегрального таймера КР1006ВІ1 в поєднанні з потужним вихідним транзистором дозволяє повністю усунути вказані недоліки.

Описуване нижче пристрій забезпечує безперервну роботу склоочищувача протягом приблизно 3 с (два цикли роботи щіток). Паузу між циклами можна регулювати в межах 0,5 … 20 с. Склоочисником управляють змінним резистором, який встановлений на приладовій панелі автомобіля.

Времязвдающій вузол зібраний на таймері DA1 (див. схему). Він генерує імпульсний сигнал з незалежним регулюванням тривалості імпульсу (електродвигун склоочисника працює) і паузи (він вимкнений). Тривалість паузи регулюють резистором R5, а тривалість імпульсу (фактично число подвійних помахів щіток) встановлюють підлаштування резистором R3.

При включенні блоку (замиканні контактів вимикача SF1, сполученого з перемінним резистором R5) через підлаштування резистор R3 починає заряджатися конденсатор С1. Відразу після подачі напруги живлення на виході таймера DA1 встановлюється високий рівень напруги. Транзистори VT1 і VT2 будуть відкриті, а на електродвигун склоочисника надійде напруга живлення. Після зарядки конденсатора C1 до напруги 2 / 3 Uпіт на виході таймера DA1 напруга зменшиться практично до нуля і транзистори VT1, VT2 закриються. Але двигун склоочищувача буде працювати до повернення щіток у вихідне положення (Тобто поки не розімкнуться контакти кінцевого вимикача в механізмі).

Після перемикання таймера конденсатор С1 починає розряджатися через резистори R4, R5. Якщо необхідні паузи тривалістю більше 20 з, то встановлюють або резистор R5, або конденсатор С1 більшого номіналу.

Деякі автори [5] вважають за доцільне збільшення тривалості першого циклу роботи щіток відразу після включення пристрою. Для переходу на такий режим резистори R1, R2 виключають, а лівий за схемою висновок конденсатора С1 підключають до загального проводу.

У пристрої використані резистори МЛТ, змінний резистор R5-СПЗ – 12к або СПЗ – 30К. Від якості конденсатора С1 (К50-16) залежить стабільність часових характеристик циклу роботи склоочисника. Транзистор КТ961А можна замінити на КТ815А-КТ815Г, КТ646А; транзистор КТ805БМ – на КТ805АМ, КТ891А,

КТ819Б – КТ819Г. Транзистор VT2 встановлений на пластинчастому тепловідвід розмірами 50Х30Х3 мм.

м. Київ

П. ОЛІЙНИК

ЛІТЕРАТУРА

1. Ладейщіков Б. Переривач для склоочищувача автомобіля .- Радіо, 1977, № 7, с. 55.

2. Коротаєв Г. Реле часу для склоочищувача .- На допомогу радіоаматорові: Збірник. Вип. 61.-М.; ДОСААФ. 1978, с-72-75.

3. Рутман Г. Удосконалення переривника склоочищувача .- Радіо, 1981, № 7-8. з. 36.

4. Кузема О. Удосконалення переривника склоочищувача .- Радіо, 1985, № 7, с. 45.

5. Кашірцев Л. Пристрій управлінь склоочисником автомобіля "Запорожець" .- На допомогу радіоаматорові: Збірник. Вип. 1986 .- М,: ДОСААФ, 1984, с. 16 – 22.

6. Кузема О. Електронні пристрої для автомобіля .- На допомогу радіоаматорові: Збірник. Вип. 93,-М.: ДОСААФ, 1986, с. 66-68.

7. Мультівібратор … з одновібратора .- Радіо, 1986, № 2, с. 61.

Радіо № 12, 1988 р., с. 25.