Мілівольтметр з високим вхідним опором

Мілівольтметр з високим вхідним опором

Вхідний струм пропорційний вхідному напрояженію (приблизно 10 па на всю шкалу). Опорний джерело можна використовувати для реалізації Омметри з лінійною шкалою.
* – Калібрування шкали на максимум
** – Калібрування шкали на мінімум
*** – Містить перемикач полярності

Можливі заміни:
LM385 – джерело опорного напруги 1,2 В (можна реалізувати на операційному підсилювачі) 2N2484 – КТ3102Е
LH2011 – К14008УД1
1N457 – ГД506
2N2907 – КТ502Б
2N2222 – КТ503Б