НЧ Частотомір на інтегральних схемах

На малюнку наведено схему частотоміра, що забезпечує вимірювання частоти з точністю не менше 2%. Сигнал будь-якої форми з амплітудою не менше 2 У надходить на вхід тригера, виконаного на інвертора MC1a, МС1б. Діод Д1 і резистор R1 забезпечують виділення позитивної напівхвилі сигналу. Прямокутні імпульси позитивної полярності диференціюються ланцюжком C1R3 і надходять на формувач тривалості імпульсів. Середній струм цих імпульсів, пропорційний частоті вхідного сигналу, вимірюється приладом ІП1.

Гранична вимірювана частота визначається часом відновлення чекаючого мультівібратор. Для зазначених на схемі номіналів резисторів і конденсаторів вона дорівнює 100 Гц.

У частотоміри можна використовувати мікросхему К155ЛА3 діод серія Д220. стабілітрон КС156А. Опір резистора R6 залежить від напруги живлення. Для напруги 12В воно дорівнює 200 Ом (0.25 Вт).

"Radio fernsehen elektronik" (НДР), 1975, N17