Паралельно СТАБІЛІЗАТОР НАПРУЖЕННЯ

При харчуванні різних пристроїв від транзисторних стабілізованих джерел напруги послідовного типу (з включенням регулюючого транзистора послідовно з навантаженням часто постає питання про захист регулюючого транзистора від перевантажень. Це питання легко вирішимо при використанні паралельних стабілізаторів напруги постійного струму. Ні малюнку представлена схема паралельного стабілізатора напруги, що забезпечує струм у навантаженні до 0,5 А і напрузі до 110 В і коливаннях напруги ± 10% (см таблицю).

Струм навантаження,
Iнагр, А
Коефіцієнт стабілізації,
Кстаб
Коефіцієнт згладжування
Ксгл.
Амплітуда пульсацій
Uвих, мВ
ККД стабілізатора,
%
0,2 2250 5500 1,0 13—25
0.35 1600 4500 1,2 25—40
0.5 1000 3500 1,3 30—56

Вихідний опір стабілізатора одно 0,05 Ом. регулюючим елементом два паралельно включених потужних транзистора T1 і Т2. Схеми порівняння і підсилювач постійного струму зібрані на транзисторах Т4-Т5 і діодах Д10-Д12.

Постійна напруга на виході верхнього за схемою випрямляча при зміні напруги мережі і струму навантаження змінюється в межах від 80 до 105 В. Регулюючі транзистори Т1 і Т2 керують струмом нижнього низьковольтного випрямляча, змінюючи падіння напруги на баластних резистори R1 таким чином, що сумарна вихідна напруга підтримується стабільним і рівним 110 В.

Джерелом опорного напруги служить стабілітрон Д12 з номінальною напругою стабілізації 8,2 В. Стабілітрон Д11 включений в прямому напрямку для стабілізації температурного дрейфу опорного напруги. Напруга, порівнюємо з опорним, знімається з дільника R10-R12. Конденсатор С3 охороняє стабілізатор від самозбудження на високих частотах.

Діод Д13 служить трива захисту переходу база-емітер транзистора T5 від пробою зворотним напругою, що виникає 6на цьому переході, якщо вихідна напруга через різку перевантаження зменшиться до рівня менше опорного.

Силовий трансформатор застосований уніфікований, типу TC-200K. Транзистори Т1 в Т2 необхідно встановити на мідні або алюмінієві тепловідвідних пластини з поверхнею не менше 200 кв. див. Стабілітрон Д12 також слід встановити на радіатор площею близько 25 кв. см.

Канд. техн. наук Н. ТОДОСНЕНКО,

інж. С. Балицький

м. Київ.

Радіо № 11, 1972, с. 43.