Передача даних по шині RS-232-C – один з багатьох прикладів, коли необхідно мати невелику плату, що забезпечує як позитивне, так і негативне напруга живлення. Схема, приведена на малюнку, задовольняє зазначеним вимогам і містить набагато менше число компонентів, ніж аналогічні пристрої, завдяки тому, що вона одночасно виконує функції підвищувального і інвертується індуктивного перетворювача.

Базова схема такого перетворювача включає в себе джерело четирехфазних сінхроімпульсов, котушку індуктивності і два перемикача (рис.1).

Базова схема такого перетворювача

Рис.1. Базова схема такого перетворювача

Протягом першої фази сінхроімпульсов котушка індуктивності L запасається енергією через перемикачі S1 та S2. Протягом другої фази перемикач S2 розмикається, і енергія передається на шину позитивного вихідної напруги. Під час третьої фази замикаються обидва перемикача, в результаті чого котушка індуктивності знову накопичує енергію. При розмиканні перемикача S1 під час заключної фази сінхроімпульсов ця енергія передається на негативну шину живлення.

У практичній схемою (рис.2) D-тригер U1 формує четирехфазние сінхроімпульси, а транзистори Q1 і Q2 виконують функції перемикачів.

Схема перетворювача постійного струму

рис.2. Схема перетворювача постійного струму

При надходженні на вхід сінхроімпульсов з частотою 8 кГц схема забезпечує напруги ± 12 В для живлення, лінійного формувача шини RS-232-C. На часовій діаграмі (мал.3) показано чотири фази сінхроімпульсов.

Тимчасова Діаграма

мал.3. Тимчасова Діаграма