Підсилювач потужності з балансні диференціальним вхідним каскадом.

Підсилювач має наступні основні технічні характеристики:

Номінальна вихідна потужність ……. 55 Вт
Коефіцієнт гармонік ………. 0,07%
Смуга робочих частот ………. 20 … 50 000 Гц
Відношення сигнал-шум …………… 89 дБ
Напруга харчування ……….. ± 36 В
Струм спокою ………. 100 мА

Однією з особливостей даного підсилювача потужності є його харчування від двополярного джерела. Це дозволяє включити навантаження між виходів підсилювача і загальним проводом без перехідного конденсатора. Інша особливість полягає у застосуванні вхідного. Балансного диференціального каскаду, що володіє хорошою термостабільністю.

схема
Puc. 1.

Принципова схема підсилювача приведена на мал.1. Він складається з вхід-ного каскаду (транзистори VT1. VT2), каскаду посилення напруги (VT3) а вихідного (VT4-VT7) я елементів захисту вихідних транзисторів (VD3-VD6). Вхідний каскад виконаний за схемою диференційного каскаду з несиметричним виходом. Вхідний сигнал надходить на базу транзистора VT1 через розділовий конденсатор С1. Сигнал ООС подається з виходу через резистор R6 на 'базу транзистора VT2. Диференціальний каскад порівнює вихідну напругу з нульовим напругою загального проводу, і якщо з яких-небудь причин постійна напруга на виході підсилювача стане відмінним від нуля, сигнал неузгодженості з виходу диференціального каскаду надходить на вихідний каскад, забезпечуючи тим самим нульове напруга на виході підсилювача. З виходу диференціального каскаду сигнал надходить на підсилювач напруги і через резистор Д7 на вихідний каскад. Вихідний каскад виконаний на складових комплементарних транзисторах VT4, VT6 і VT5, VT7, що володіють великим вхідним і дуже малим вихідним опорами.

Діоди VD1 і VD2 створюють початкове зміщення вихідного каскаду і забезпечують температурну стабілізацію струму спокою вихідних транзисторів. Через конденсатор вольтдобавкі С5 підключається ПОС в ціль. колекторної навантаження транзистора VT3, забезпечуючи тим самим отримання максимального розмаху вихідної напруги. Діоди VD3, VD4 і VD5, VD6 захищають вихідні транзистори, шунтіруя в разі перевантаження, переходи транзисторів. Елементи СЗ, С6, R.14, C7, L1 запобігають самозбудження підсилювача на ви-високих частотах.

Для температурної стабілізації струму спокою вихідних транзисторів діоди VD1 і VD2 встановлюють на спільний з транзисторами VT6 VT7 тепловідвід. Котушка L1 намотана на резисторі R15 (МЛТ-2) та містить 25 витків дроту ПЕВ-2 0,8. Резистори R12 і R13 виготовлені з високоомного проводу (манганін, константан).

Налагодження підсилювача полягає в перевірці правильності монтажу При правильному монтажі і використанні справних елементів даполнітельной налаштування не потрібно. Для живлення підсилювача необхідний двухполярный джерело, що забезпечує при напрузі ± 36 В струм не менше 1,2 А.

Література
Д. І. Атаєв, В. А. Болотников. Практичні схеми високоякісного звуковідтворення. М. Радіо і зв'язок. 1986р.

Сайт "Паяльник"