Для любителів цифрової техніки може представити інтерес пристрій множення частоти, на виході якого число імпульсів у деякий ціле число разів більше, ніж подано на вхід. Схема такого пристрою наведена на малюнку.

Схема помножувача частоти

Рис.1. Схема помножувача частоти

Вхідні імпульси U "подають на формувач, виконаний на мікросхемі DD1. Незалежно від тривалості вхідних імпульсів, на неінвертуючий виході (висновок 6 мікросхеми DD1) формуються короткі імпульси високого рівня, тривалість яких визначається параметрами елементів С1, R1 і вбудованого опору мікросхеми (близько 2 кОм). Період їх слідування відповідає періоду вхідних імпульсів.

Сформовані короткі імпульси надходять на два входи (висновки 2 і 3) лічильника, виконаного на мікросхемі DD2, і обнуляють його. На чотирьох виходах лічильника (FO – F3) встановлюється рівень лог.0, а на виході елемента DD3.3 – рівень лог. 1 незалежно від положення перемикача SA1. Рівень лог.1 на одному з входів елемента DD3.4 (тривалість дії цього рівня збігається з тривалістю періоду вхідних імпульсів) дозволяє проходження серії імпульсів по другому входу від генератора на елементах DD3.1 і DD3.2. З виходу елемента DD3.4 імпульси подаються на рахунковий вхід мікросхеми D02 (висновок 14). Вихідні імпульси припиняться, коли на вхід елемента DD3.3 буде поданий рівень лог.1. Це залежить від положення перемикача SA1. У положенні 1 ("х2") рівень лог.1 з'являється після проходження двох імпульсів по рахункового входу, тобто пристрій примножує вхідні імпульси в два рази, в положенні 2 ("х4") – в чотири рази й у положенні 3 ("х8") – у вісім разів.

Для правильної роботи пристрою необхідно виконання вимоги, щоб частота власного генератора хоча б в 10 разів була вищою частоти вхідних імпульсів. При номінальних

значеннях конденсаторів і резисторів, показаних на схемі, частота генератора становить 100 кГц, а тому частота вхідних імпульсів не повинна перевищувати 10 кГц. Через затримку фронтів вхідних імпульсів при роботі мікросхеми DD1 відбувається деяке запізнювання вихідних імпульсів в порівнянні з вхідними. Затримка може бути зменшена зниженням опору резистора R1, але його опір не можна зменшувати до значення менше 1 кОм.

Помножувач на честота. "Хобі-електроніка 1",
збірку-Софія, "ЕКОПРОГРЕС", 1992

Примітка редакції.
У пристрої можна використовувати вітчизняні радіоепемети К155АГ1 (DD1), К155ІЕ2 (DD2), К155ЛАЗ (DD3), КД521А (VD1 і VD2).

(РАДІО N9, 1997 р.)