Цифровий вимірювальний прилад у лабораторії радіоаматора тепер не рідкість. Проте не часто їм можна виміряти параметри конденсаторів і котушок індуктивності, навіть якщо це мультиметр. Описувана тут проста приставка призначена для використання спільно з мультиметр або цифровими вольтметр (наприклад, М-830В, М-832 та їм подібними), що не мають режиму вимірювання параметрів реактивних елементів.

Для вимірювання ємності й індуктивності з допомогою нескладної приставки використаний принцип, докладно описаний у статті А. Степанова "Простий LC-метр" в "Радіо" № 3 за 1982 Пропонований вимірювач трохи спрощений (замість генератора з кварцовим резонатором і декадно дільника частоти застосований мультівібратор з перемикається частотою генерації), але він дозволяє з достатньою для практики точністю вимірювати ємність у межах 2 ПФ … 1 мкФ і індуктивність 2 мкГн … 1 Гн. Крім того, в ньому виробляється напруга прямокутної форми з фіксованими частотами 1 МГц, 100 кГц, 10 кГц, 1 кГц, 100 Гц і регульованою амплітудою від 0 до 5 В, що розширює область застосування пристрою.

Запросах генератор вимірювача (рис. 1) виконаний на елементах мікросхеми DD1 (КМОП), частоту на його виході змінюють за допомогою перемикача SA1 в межах 1 МГц – 100 Гц, підключаючи конденсатори С1-С5. З генератора сигнал надходить на електронний ключ, зібраний на транзисторі VT1. Перемикачем SA2 вибирають режим вимірювання "L" або "С". У показаному на схемі положенні перемикача приставка вимірює індуктивність. Вимірюється котушку індуктивності підключають до гнізд Х4, Х5, конденсатор – до ХЗ, Х4, а вольтметр – до гнізд Х6, Х7.

Схема приставки

Рис.1. Схема приставки

При роботі вольтметр встановлюють в режим вимірювання постійної напруги з верхньою межею 1 – 2В. Слід врахувати, що на виході приставки напруга змінюється в межах 0 … 1 В. На гніздах Х1, Х2 в режимі вимірювання ємності (перемикач SA2 – в положенні "С") присутня регульоване напруга прямокутної форми. Його амплітуду можна плавно змінювати змінним резистором R4.

Харчується приставка від батареї GB1 з напругою 9 В ("Корунд" або аналогічні їй) через стабілізатор на транзисторі VT2 і стабілітрон VD3.

Мікросхему К561ЛА7 можна замінити на К561ЛЕ5 або К561ЛА9 (виключивши DD1.4), транзистори VT1 і VT2-на будь-які малопотужні кремнієві відповідної структури, стабілітрон VD3 замінимо на КС156А, КС168А. Діоди VD1, VD2 – будь-які точкові германієвого, наприклад, Д2, Д9, Д18. Перемикачі бажано використовувати мініатюрні.

Корпус приладу і монтаж деталей

Рис.2. Корпус приладу і монтаж деталей

Корпус приладу – саморобний або готовий відповідних розмірів. Монтаж деталей (рис. 2) у корпусі – навісний на перемикачах, резистори R4 і гніздах. Варіант зовнішнього вигляду показаний на малюнку. Рознімання ХЗ-Х5 – саморобні, виготовлені з листової латуні або міді товщиною 0,1 … 0,2 мм, конструкція їх зрозуміла з рис. 3. Для підключення конденсатора або котушки необхідно ввести висновки деталі до упору в клиновидний зазор пластин; цим досягається швидка і надійна фіксація висновків.

Конструкція роз'ємів

Рис.3. Конструкція роз'ємів

Налагодження приладу проводять за допомогою частотоміра і осцилографа. Перемикач SA1 переводять у верхнє за схемою становище і підбором конденсатора С1 і резистора R1 домагаються частоти 1 МГц на виході генератора. Потім перемикач послідовно переводять у наступні положення і підбором конденсаторів С2 – С5 встановлюють частоти генерації 100 кГц, 10 кГц, 1 кГц і 100 Гц. Далі осцилограф підключають до колектора транзистора VT1, перемикач SA2 – в положенні вимірювання ємності. Підбором резистора R3 домагаються форми коливань, близької до меандр на всіх діапазонах. Потім перемикач SA1 знову встановлюють у верхнє за схемою положення, до гнізд Х6, Х7 підключають цифровий або аналоговий вольтметр, а на гнізда ХЗ, Х4 – зразковий конденсатор ємністю 100 ПФ. Підстроюванням резистора R7 домагаються показань вольтметра 1 В. Потім переводять перемикач SA2 в режим вимірювання індуктивності і до гнізд Х4, Х5 підключають зразкову котушку з індуктивністю 100 мкГн, резистором R6 встановлюють показання вольтметра, також рівні 1 В.

На цьому налаштування приладу закінчується. На інших діапазонах точність показань залежить тільки від точності підбору конденсаторів С2-С5. Від редакції. Налагодження генератора краще почати з частоти 100 Гц, яку встановлюють підбором резистора R1, конденсатор С5 не підбирають. Слід пам'ятати, що конденсатори СЗ – С5 повинні бути паперовими або, що краще, метаплопленочнимі (К71, К73, К77, К78). При обмежених можливостях у підборі конденсаторів можна використовувати і перемикання секцією SA1.2 резисторів R1 і їх підбір, а число конденсаторів треба зменшити до двох (С1, СЗ). Номінали опорів резисторів складуть в цьому: випадків 4,7: 47; 470 к0м.

І. ПОТАЧІН, м. Фокіно Брянської обл.

(Радіо 12-98)