Простий випробувач кварцев

Випробувач, схема якого показана на рис. 83, дає можливість швидко переконатися в працездатності кварцового резонатора. Схема приладу складається з генератора Т1, детектора Д1, Д2 і підсилювача постійного струму 77. Підключивши кварц до двох затискачів генератора, включають харчування. Якщо резонатор справний, на резисторі R2 з'являється високочастотне напругу, яка потім поступає на діоди Д1, Д2 для детектування. Виділена при цьому постійна складова відкриває транзистор підсилювального каскаду. Навантаженням УПТ служать міліамперметр ІП1 і лампа Л1. Світіння лампи свідчить про працездатність кварцу. А про його активність судять за показаннями міліамперметра. Для активних резонаторів ток становить 70-90 мА, для малоактивних – 30-40 мА.

Випробувач кварцев можна живити і від батареї напругою 9-12 В, яка підключається замість випрямляча.

Дані деталей наведені на схемі. Конденсатори С1, СЗ, C4 – КДС, С2 – КТК, С5 – К50-6. Міліамперметр типу М5-2 з струмом повного відхилення стрілки 100 мА. Як Tp1 використаний телевізійний уніфікований трансформатор ТВК-70, Л1 – комутаторних ламп на 12 ВХ60 мА.

Випробувач кварцев можна використовувати як в ремонтних майстернях, так і в аматорських умовах.

В. Г. Бастанов, "300 практичних рад"