Рано чи пізно перед радіоаматором виникає проблема виготовлення універсального блоку живлення (БП), який став би в нагоді на <всі випадки життя>. Тобто мав достатню потужність, надійність і регульоване в широких межах вихідна напруга, до того ж захищав навантаження від <надмірного споживання> струму при випробуваннях і не боявся коротких замикань.
Пропонується, на думку автора, найбільш задовольняє цим умовам досить простою для повторення БП, що забезпечує стабілізовану напругу 1,5-24 В при вихідному струмі до 3А. Крім того, він може працювати в режимі джерела струму з можливістю плавного регулювання струму стабілізації в межах 10-100 мА або з фіксованими значеннями струму 0,1 А, 1 А, 3 А.
Розглянемо схему БП (див.мал). Основою її є традиційна схема стабілізатора напруги, <серцем> – мікросхема КР142ЕН12, яка в даний час доступна широкому колу радіоаматорів. У якості силового трансформатора обраний досить потужний уніфікований накальний трансформатор ТН-56, який має чотири вторинні обмотки з допустимим струмом 3,4 А і напругою кожної 6,3 В. У залежності від необхідного вихідного напруги перемикачем SA2 підключаються дві, три або чотири послідовно з'єднані обмотки. Це необхідно для зменшення потужності, розсіюваною на регулюючому елементі, а, отже, підвищення ККД пристрою і полегшення температурного режиму. Дійсно, в самому несприятливому режимі, при максимальній різниці між вхідним і вихідним напругами (звичайно, якщо вихідна напруга відповідає діапазону, вказаною перемикачем SA2) і максимальному струмі 3А розсіюють на регулюючому елементі потужність становитиме:
Ррасс.mах – (UBx.max-2Uvd-UBиx.min) * Imax.
Ррасс.mах – (12,6-2 * 0,7-1,5) * 3 – 29,1 Вт,
де Uвх.mах-максимальне вхідний чинне напруга даного діапазону; UВиx.min – мінімальна вихідна напруга даного діапазону; Uvd – падіння напруги на діод випрямні мосту. Легко перевірити, що без поділу вихідної напруги на діапазони Розсіювана регулюючим елементом потужність досягає 70 Вт.

Змінна напруга випрямляється доданими мостом VD1-VD4 і згладжується на конденсаторі С5. Запобіжник FU2 захищає трансформатор при виході з ладу діодів випрямляча. Транзистори VT1, VT2 служать для збільшення вихідного струму БЖ і полегшення режиму роботи інтегрального стабілізатора DA1. Резистором R1 задається струм через DA1, що відкриває VT2:
IDA1 = Uбеvt2/R1 = 0,7 / 51 = 0,014 A,
де Uбеvt2 відкриває напругу емітер-база транзистора VT2. При струмі 14 мА мікросхема DA1 може працювати без радіатора. Для підвищення стабільності вихідної напруги регулює напругу знімається з лінійки резисторів R2-R4, підключеної до виходу мікросхеми та подається на <керуючий> висновок 01 DA1 через розв'язують діод VD6. Регулювання вихідної напруги здійснюється резисторами: R4 – <Грубо> і R3 – <ТОЧНО>. Стабілізатор струму виконаний на DA1, токозадающіх резистора R5-R9 і розв'язувати діод VD7. Вибір необхідного дискретного струму стабілізації здійснюється перемикачем SA3. Крім того, на межі <10-100 мА> можлива плавне регулювання струму резистором R9. При необхідності можна змінити струм стабілізації, змінивши номінали задаючих резисторів використовуючи формулу:
R = 1,35 / 1стаб,
де R – опір резистора токозадающего, Ом; Iстаб – струм стабілізації, А. Потужність токозадающіх резисторів визначається за формулою:
Р – PR,
де I – струм стабілізації діапазону; R – опір резистора. Реально потужність токозадающіх резисторів з міркування надійності свідомо збільшена. Так резистор R8 типу С5-16В обраний потужністю 10 Вт. У режимі стабілізації струму (перемикач SA3 в положенні <3А>) на резисторі розсіюється потужність 3,8 Вт І якщо навіть поставити пятіваттний резистор, то його завантаження за потужністю складе 72% від максимально допустимої. Аналогічно R7 типу С5-16В має потужність 5 Вт, але також можна застосувати МЛТ-2. Резистор R6 типу МЛТ-2, але можна поставити МЛТ-1. R9 – дротяний змінний резистор типу ППЗ-43 потужністю 3 Вт. R5 типу МЛТ-1. Ці резистори треба розташовувати так, щоб вони охолоджувалися найкращим чином і не гріли по можливості інші елементи схеми, а також один одного. Для наочності регулювання (встановлюваного струму) на лімбі резистора R9 роблять позначку 10, 20, 50, 75 і 100 мА, скориставшись зовнішнім міліамперметри (тестером), підключивши його безпосередньо до гнізд БЖ.
Додаткові зручності при роботі з БП забезпечує вольтметр pV, у якості якого використовується мікроамперметр типу М95 зі струмом повного відхилення 0,15 мА.
Опір резистора R11 підбирається так, щоб кінцевому значенню шкали відповідало напруга 30 В. Також можна використовувати будь-яку іншу вимірювальну голівку з струмом повного відхилення до 1,5 мА, підібравши струмообмежувальні резистор R11.
В якості перемикачів SA2, SA3 використовуються галетним – типу 11ПЗНМП. Для збільшення допустимого комутованого струму еквівалентні висновки трьох галет Запаралеленими. Фіксатор встановлено в залежності від кількості положень.
Конденсатор С5 збірний і складається з п'яти паралельно включених конденсаторів типу К50-12 ємністю 2000 МКФ х 50 В.
Транзистор VT1 встановлений зовні на радіаторі площею 400 см2. Його можна замінити на КТ803А, КТ808А, VT2 може бути замінений на КТ816Г. Пару транзисторів VT1, VT2 можна замінити одним КТ827А, Б, В або Д. Діоди VD6, VD7 будь-які, краще германієвого з меншим прямим падінням напруги і зворотним не менше 30 В. Діоди VD1-VD4 типу КД206А, КД202А, Б, В або аналогічні встановлюються на радіаторах.
Габаритна потужність трансформатора повинна бути не менше 100 Вт, краще 120Вт. При цьому можна буде домотать ще одну обмотку напругою 6,3 В. У цьому випадку додасться ще один діапазон 24 – 30 В, що забезпечить при струмі навантаження 3 А діапазон регулювання вихідної напруги 1,5-30 В.
Налагодження блоку харчування проводиться за відомою методикою і особливостей не має. Правильно зібраний БП починає працювати відразу. При роботі з БП спочатку перемикачем SA2 вибирають необхідний діапазон вихідної напруги, резисторами <Грубо> та <ТОЧНО> виставляють потрібне вихідна напруга, орієнтуючись за показниками вбудованого вольтметра. Перемикачем SA3 вибирають межа обмеження струму і підключають навантаження. Слід зазначити, що при всій простоті схеми даний блок живлення поєднує два пристрої: стабілізатор напруги плюс стабілізатор струму. БП не боїться коротких замикань і навіть може захистити елементи підключається до нього електронного пристрою, що дуже важливо при проведенні різних випробувань в радіоаматорського практиці.

А. Добуш, м.Вінниця