Радіостанція на 430 – 470 МГц

Сверхрегенератівний приймач на 430 – 470 МГц

(Варіант Bentert / Heck)

У цьому приймальнику функції коливального контуру виконує дротяна скоба. Транзистор VT1 включений за схемою із загальною базою. Робоча точка визначається резисторами R1, R2. Резистор R3 і конденсатор СЗ утворюють ланцюжок в ланцюзі емітера для порушення допоміжної частоти. Конденсатор З 2 замикає накоротко цю частоту на масу через Дросель Dr1 і конденсатор С1. Зворотній зв'язок здійснюється ємністю транзистора Ске.

Ємність ділянки колектор – база включена послідовно з конденсатором С2 і паралельно з коливальним контуром – за рахунок цього укорочені довжина дротяної скоби. Так як кінці дротяної скоби, званої також коливальним контуром у вигляді лінії Лехера, знаходяться під максимальною напругою високої частоти, напруга живлення подається або у вузол напруги, тобто в середину скоби, або на її кінці, але тоді це повинно бути зроблено через дросель.

Ланцюжок C3C4R4 виробляє поділ високою і низькою частот.

Зв'язок антени з сверхрегенератором дуже проста і являє собою два – три витки ізольованого дроту, що охоплюють дротяну скобу. Найбільш сприятливу точку зв'язку знаходять переміщенням антени по скобі.

Довжина дротяної антени складає половину довжини хвилі тобто 340 мм. Коливальний контур у вигляді лінії Лехера може бути точно налаштований на частоту за допомогою вигину скоби.

При збірці приймача необхідно, щоб усі високочастотні провідники були по-можливості більш короткими. Транзистор VT1 найкраще розмістити безпосередньо під дротяної скобою. Щоб знизити втрати в коливальному контурі і в провідниках, для коливального контуру слід використовувати посріблену мідну дріт і при пайку необхідно залишати якомога менше припою на друкованій платі.

Дроселі Dr1 і Dr2 мають по 12 витків мідного покритого емаллю дроту діаметром 0,2 мм, намотаних на каркасах без подстроечніков діаметром 3 мм.

Скоба у вигляді лінії Лехера виконана з мідного дроту емальованого діаметром 1 мм в шовковій оплетке.

Ця схема має деякі удосконалення в порівнянні з попередньою. Дросель в ланцюзі емітера тут відсутній. Завдяки цьому сверхрегенератор надійно порушується навіть при використанні транзистора, що має погані частотні характеристики.

Конденсатор С4 служить для налаштування коливального контуру на задану частоту.

Антена виконана з двох відрізків дроту завдовжки по 17 см, розгорнутих відносно один одного на 90 градусів. Як антенного дроти використаний плоский стрічковий кабель, довжина якого не повинна перевищувати 15 см. Для зв'язку з антеною прокладають відрізок ізольованого монтажного проводу над друкованої платою паралельно скобі у вигляді лінії Лехера, яка витравлена безпосередньо на друкованій платі. Її довжина становить 15 см.

Радіомікрофон з подвоєнням частоти на 470 мГц.

В умовах міської пересіченій місцевості і при наявності різних екрануючих предметів, таких як залізобетонні стіни, металеві конструкції та ін, що утрудняють отримувати найбільшу дальність та ефективність використання радіомікрофонів, в сучасному напрямку розвитку спецтехніки спостерігається все більш широке використання передавачів на більш високі частоти.

Так наприклад, при тій же самій потужності на частоті 430-470 мГц проникнення радіохвиль через зазначені перешкоди у кілька разів краще, ніж на частотах "громадянського" діапазону, але для використання таких пристроїв, для їх прослуховування необхідні відповідні спецприймальника або приймачі побутового призначення, доповнені відповідними конвертерами.

Одна з найбільш оптимальних по простоті й ефективності конструкцій представлена на малюнку. Сигнал з мікрофону ВМ1 через підсилювач 3ч VT1 проходить на вхід генератора ВЧ, виконаного за схемою ємнісної трехточкі. Вихідний контур генератора L1C5 налаштований на частоту 235 мГц. Далі вихідний сигнал ВЧ посилюється каскадом на транзисторі VT3, контур L2, C10, C11 якого налаштований на частоту 470 МГц, яку можна змінювати конденсатором С10.

При повторенні схеми виводи деталей необхідно зробити якомога коротшими, котушки L1 і L2 розташувати на платі перпендикулярно один одному. Всі каскади потрібно екранувати один від одного мідними перегородками.

Котушка L1 містить 4 витка проводу ПЕЛ-0,68 мм, намотаних на оправці діаметром 3 мм. Довжина намотування складає 4 мм. L2 містить 2 витка посрібленого дроту діаметром 0,8 мм, намотаних на оправці діаметром 3 мм. Антена – шматок багатожильного дроту довжиною 150 мм.

Струм споживання РМ складає 12 … 15 мА, при цьому дальність дії досягає близько 300 … 500 метрів.

Кварцованний передавач на 433 мГц 10 мВт.

Сигнал з мікрофону ВМ1, посилений транзистором VT1, через резистор R4 подається на Варикап VD1 який служить для модуляції кварцового генератора, побудованого на VT2 (див. рис. 3.5). Модуляції проводиться затягуванням частоти кварцу ZQ1 варикапів, ємність якого змінюється в такт із вхідним сигналом. Робоча Точка варикапів визначається резистором R2. Котушка L1 компенсує ємність варикапів в режимі відсутності модуляції.

Вихідний контур генератора L2C3 налаштований на nepвую гармоніку кварцу 1954 мГц.

Каскад подвоєння частоти, зібраний на транзистор VT3, працює за схемою із загальною базою і індуктивно пов'язаний з генератором через котушку L3. Коливальний контур L4C6 в ланцюзі колектора транзистора налаштований на частоту 108 мГц. Розкачку транзистора VT. можна регулювати за допомогою подстроечніка котушок L2L3.

Цей каскад одночасно працює і як крайового підсилювача, працюючи в режимі С, а гармоніка коливального контуру L4C6 управляє роботою вихідний ланцюга, який примножує частоту розгойдування до 432 мГц.

Множення частоти в останньому каскаді проводять за допомогою варикапів VD2, що працює при зв'язку по струму (паралельне включення), який встановлюють у згоді ланцюжок. Така схема включення забезпечує ККД близько 55 відсотків і не вимагає жорсткого витримування номіналів елементів. Послідовний коливальний контур C8L5, налаштований на частоту 108 мГц, забезпечує ефективну розгойдування варикапів і за рахунок цього підвищує ККД схеми. Опір шунтуючого резистора R10 визначає робочу точку варикапів, через нього проходить струм, випрямлений при детектуванні. Його опір, що становить 30 … 200 кОм, підбирають дослідним шляхом.

За допомогою LC-ланцюжки L6C9 контур Целлера, налаштований на частоту 324 мГц, узгоджується з виходом каскаду, де відбувається змішання частот, що приводить до підсумовування і вирахуванню вищих гармонік. У результаті додатково до складової вищої гармоніки 4 * f2 = 432 мГц утворюється додаткова складова f2 + 3f2 = 108 + 324 = 432 мГц, що ще більше підвищує ККД вихідний ланцюга. Необхідна вища гармоніка 432 мГц відфільтровується ланцюжком L7C10C11 і подається в антену. Налаштування передавача вимагає досить великого терпіння. Всі контури вихідний ланцюга надають взаємний вплив на узгодження і резонансні частоти один одного. Щоб оптимально налаштувати передавач, всі конденсатори повинні бути змінними, при цьому можна використати абсорбційний Хвилеміри, індикаторну лампочку (2,5 В, 0,07 А) з котушкою зв'язку (2 витка) і вимірювальним напруженості поля.

Налаштування кінцевого каскаду повинна виявити відсутність будь – яких стрибків (споживаного струму, напруженості поля), які є ознакою присутності небажаних коливань. Резонанси у всіх точках повинні бути стійкими. Якщо під час налаштування виявлені точки небажаних резонансів, то усунути їх можна кількома способами:

– Екрануванням каскадів для зменшення паразитних зв'язків;

– Зміною ємностей блокувальних конденсаторів;

– Зниженням робочої добротності коливального контуру;

– Застосуванням ємнісних зв'язків замість індуктивних.

За допомогою оптимальної настройки вихідний ланцюга отримують максимальну потужність вищої гармоніки. При цьому Варикап не повинен бути переобтяжений термічно і за напругою. Навантаження варикапів повинна складати максимум 30% потужності насичення.

Як варикапів VD2 бажано використовувати прилади типу КВ901, КВ102, КВ104, КВ107, КВ110. Антена – шматок багатожильного дроту довжиною 170 мм. Котушка L1 має 15 витків дроту ПЕВ 0,25 мм, намотаних на оправці діаметром 4 мм. Котушка L2 має 5 витків такого ж дроту, намотаних на каркасі діаметром 6 мм, поверх неї намотують котушку L3 – 2 витка проводу 0,25 мм. Всередину каркаса вставлений феритове сердечник. Котушки L4, L5 мають 3,5 і 7 витків відповідно, намотаних посрібленим проводом діаметром 0,361 мм на оправках діаметром 6 мм. Котушки L6, L7 мають 3,5 і 2 витка відповідно, намотаних посрібленим проводом діаметром 0,56 мм на оправках діаметром 6 мм.