Підтримання жала електропаяльника в належному стані – одна з найважливіших умов якісного монтажу радіодеталей. Жало паяльника повинне бути рівним, без западин і задирок. Воно не повинно бути перегрітим, інакше припой буде буде окислюватися і пайка виявиться недостатньо міцною. Оптимальною вважають таку температуру жала, при якій каніфоль не випаровується відразу, а тримається на Жалє у вигляді розплавлених блискіток.
  На рис. 1 представлена схема регулятора, що дозволяє в широких межах змінювати підводиться до паяльнику потужність. Його схема багато в чому аналогічна схемі регулятора потужності. Різниця лише в тому, що для регулювання тут використаний один тріністор і навантаження живиться постійною напругою. Резистор R3 має опір близько 2 кОм і підбирається під час налаштування.
  Для виготовлення трансформатора мотається кільцевої магнітопровода М2000НМ типорозміру К20 х 10 х 6; всі обмотки (дві або три) виконані проводом ПЕВ-2 0,31 і містять по 30-40 витків.
 

 

Рис. 1. Схема регулятора потужності електропаяльника Тріністор VS1 може бути типів КУ201, КУ202 з буквами К-Н. Діодний міст VD1 – типів КЦ402, КЦ405 з літерами А-В. Решта деталі – ті ж, що і в потужному тиристорних регуляторів. Аналогічно проводиться і настоянка потужності паяльника.
  Деталі регулятора потужності паяльника можна змонтувати на друкованій платі з фольгованого склотекстоліти (рис. 2). Її поміщають в корпус підставки паяльника, виготовлений з фанери. На верхній кришці корпусу зміцнюють ванночки для припою і флюсу, гнізда для підключення паяльника, дві пари гнізд для підключення до мережі налагоджувальні конструкцій, змінний резистор R2. Потужність паяльника, які підключено до регулятора, може становити 40 … 90 Вт.
 

 

Рис. 2. Друкована плата регулятора потужності та розміщення деталей на ній Для регулювання температури паяльника напругою 36 В можна використовувати регулятор, схема якого показана на рис. 3. Напруга мережі знижується трансформатором Т1 і випрямляється мостовим випрямлячем VD1. Пульсації згладжуються конденсатором С1. На чотирьох логічних елементах мікросхеми DD1 зібраний генератор імпульсів з регульованою шпаруватістю: частота імпульсів становить приблизно 100 Гц. Складовою транзистор VT1VT2 підсилює імпульси генератора по напрузі і струму. Регулюючи шпаруватості імпульсів, змінюють середнє значення струму через паяльник і температуру його жала.
 

 

Рис. 3. Схема транзисторного регулятора потужності паяльника Як мікросхеми DD1 можна використовувати також К155ЛА3, К155ЛЕ1 та їх аналоги із серії К133, К158, КР1531, К555. Транзистор VT1 – КТ608 (А, Б), КТ3117 (А); VT2 – КТ819 (Б, В), КТ817 (Б-Г). Конденсатор С1 – типу К50-29, С2 – К50-16, С3 – КМ-6. Трансформатор Т1 має магнітопровода ШЛ20х20. Обмотка I містить 2000 витків дроту ПЕВ-2 0,31, обмотка II – 365 витків дроту ПЕВ-2 0,67.
  Гідністю даного регулятора перед аналогічним тріністорним регулятором є можливість регулювання потужності паяльника при живленні його від джерела постійного напруги (наприклад, від акумуляторів в польових умовах). У цьому випадку відпадає потреба в трансформаторі Т1, випрямлячі VD1.