1.5 ВИМІР ЄМКОСТІ.

Можливий і інший метод вимірювання опору. Для цього на вільних елементах мікросхеми К561ЛН2 збирається схема мультівібратор:

Частота сигналу, що генерується цим мультивібратором, може бути обчислена за формулою:

f=l/(1.38*R*C)

Як видно з формули, знаючи одну з величин R або С і вимірявши частоту, можна обчислити іншу. Щоб позбутися від необхідності знати точні значення

времязадающіх елементів, можна використовувати метод порівняння з еталоном. Вимірювання частоти коливань генератора виробляють двічі. З зразковим елементом (наприклад, опором) і тим, величину якого необхідно виміряти. Конденсатор, зрозуміло, в обох випадках повинен використовуватися один і той же. Невідоме опір знаходиться зі співвідношення:

fo = 1/(1.38*Ro*Co)

fx = 1/(1.38*Rx*Cx) fo/fx = Rx/Ro Rx = fo*Ro/fx

Аналогічно

СX = fo * Co / fx

Необхідно відзначити, що частота генератора (для забезпечення точності вимірювань) повинна бути в межах 300 Гц – 3 КГц. Для цього зручно мати набір еталонних елементів: 1 мкФ, 0.1 мкФ, 10 нФ, 1 нФ, 100 пФ, 10 МОм, 1 МОм, 100 Ком, 10 кОм, 1 кОм. Програма для вимірювання опору може бути такою:

Програма 1.6.

10 CLEAR 65300: DIM A(64)

20 FOR I = 1 ТО 1964

30 READ A(l): POKE (65300+I),A(I)

40 NEXT I

50 DATA 243,1,0,0,17,141,55,219

60 DATA 254,203,119,40,10,0,0,0

70 DATA 19,122,183,32,242,24,7,0

80 DATA 19,3,122,183,32,8,33,85

90 DATA 255,112,35,113,251,201,219,254

100 DATA 203,119,40,10,0,0,0,19

110 DATA 122,183,32,211,24,232,0,0

120 DATA 0,19,122,183,32,232,24,222

130 PRINT AT 9,6,”Cx=:”AT 9,26;”(nF)”

132 PRINT AT 12,2,”CONNECT Co AND INPUT Co ”

134 INPUT “Co(nF)=”;o

136 PRINT AT 9,16;” ”

140 OUT 254,7: RANDOMIZE USR 65301

150 LET Z=256*PEEK 65365+PEEK 65366-1

152 PRINT AT 12,2;”CONNECT Cx AND PRESS ANY KEY”

154 PAUSE 0

156 OUT 254,7: RANDOMIZE USR 65301

158 LET X-256″PEEK 65365+PEEK 65366-1

170 PRINT AT 9,16;” “;AT 9,16;o”Z/X

180 GO TO 130

У програмі для вимірювання ємності потрібно лише замінити в повідомленнях С на R і nF на кОм.