3.2 Зарядні пристрої.

У другій чолі було описано просте зарядний пристрій, в якому заряд здійснювався постійним стабілізованим струмом протягом заданого часу. Такий режим не є оптимальним, оскільки не гарантує повний заряд акумулятора і не дозволяє заряджати частково розряджені акумулятори. Більш ефективним є метод, коли заряд проводиться постійним або змінним протягом заряду струмом до досягнення певного напруження на акумуляторної батареї. У літературі (8) описано пристрій, що реалізує даний метод. Подібний метод досить легко реалізувати при використанні комп'ютера. Функціональна схема зарядного пристрою зображена на Рис. 3.2. Всі елементи функціональної схеми описувалися раніше, тому зупинятися на них і приводити принципові схеми немає необхідності.

Ріс.3.2. Функціональна схема зарядного пристрою.

У літературі (8) наводиться напруга повністю зарядженої батареї 7Д = 0,1. Воно становить +9.0 В. До цієї напруги і слід продовжувати процес заряду. При заряді окремих елементів і акумуляторів інших типів напруга закінчення заряду буде іншим. Програма 3.2 забезпечує роботу зарядного пристрою. Вона складається з підпрограми що виконує вимірювання напруги та підпрограми

формує на виході комп'ютера сигнал заданої тривалості. Програма має вигляд:

Програма 3.2.

10 CLEAR 65300: DIM A(64)

13 LET К = 14.028/14

15 LET N=1

16 LET KD=N

20 FOR I = 1 ТО 1964

30 READ A(l): POKE (65300+I),A(I)

40 NEXT I

50 DATA 243,1,0,0,17,141,55,219

60 DATA 254,203,119,40,10,0,0,0

70 DATA 19,122,183,32,242,24,7,0

80 DATA 19,3,122,183,32,8,33,85

90 DATA 255,112,35,113,251,201,219,254

100 DATA 203,119,40,10,0,0,0,19

110 DATA 122,183,32,211,24,232,0,0

120 DATA 0,19,122,183,32,232,24,222

125 INPUT “V max = “;M

135 PRINT AT 10,6;”V max -“;M

140 OUT 254,7: RANDOMIZE USR 65301

150 LET F=256*PEEK 65365+PEEK 65366-1

160 IF F<0 THEN LET F=0

174 LET V – (388 – INT(F*K*KD)/0.951)*0.0519

175 PRINT AT 12,6;”VOLT.”;AT 12,16;* “; AT 12,16;V

176 IF V >= M THEN GO SUB 1000

177 PAUSE 100

180 GO TO 140

1000 FOR N = 1 TO 30000

1010 OUT 254,24

1020 OUT 254,0

1030 NEXT N

1040 RETURN

Після десятихвилинної заряду виконується вимірювання напруги. Якщо воно виявилося менше заданого, то заряд повторюється. Якщо напруга стало дорівнює або більше від необхідного, то процес заряду припиняється, але вимір напруги на батареї триває. Виміряне напруга і напруга, до якого необхідно продовжувати процес заряду, постійно відображаються на екрані.

Даний метод заряду не вимагає обов'язкового використання стабілізатора струму. Важливо лише не перевищувати допустимий струм заряду. Тому замість стабілізатора струму можна використовувати струмообмежувальні резистор. Величина опору визначається за законом Ома:

RГ = (Uпіт – Uмін) / Iзар

де Uпіт – напруга джерела живлення;

Uмін-напруга розрядженої батареї;

Iзар – максимальний струм заряду.

Для заряду акумуляторної батареї 7Д 0.1 від 12 вольтового джерела харчування потрібна резистор:

R = (12В – 7В) / 10 mA = 500 Ом

Для заряду автомобільної акумуляторної батареї від джерела живлення напругою 15 В струмом 3 А потрібно резистор:

R = (15 В – 9 В) / 3 А = 2 Ом

У цьому випадку необхідно використовувати резистор потужністю не менше 20 Вт (Р = Ur * I = 6 * 3 = 18 Вт), а також реле, що дозволяє комутувати струм до 3 А. Джерело живлення зарядного пристрою може бути будь-яким підходящим по напрузі і максимально допустимому току. Наявність стабілізатора і навіть згладжуючого фільтра не потрібно.