2.6. РЕЛЕ ЧАСУ для фотодруку.

У фотографії використовуються різні процеси, тривалість яких може мінятися в широких межах. При експонуванні фотопаперу вона складає одиниці або десятки секунд, а при хімічній обробці фотоматеріалів – одиниці або десятки хвилин. Від точності витримки часу багато в чому залежить якість одержуваних фотографій. Відомо багато різних конструкцій реле часу, проте вони чи досить складні або не мають необхідної точністю. За допомогою комп'ютера легко реалізувати зазначені діапазони тимчасових інтервалів, а також рекомендований в літературі (10) крок зміни тимчасового інтервалу. Відлік тимчасового інтервалу починається при натисканні на відповідну клавішу, а закінчення відзначається звуковим сигналом.

У програмі 2.12 за запитом вводиться значення хвилин, а потім секунд. Для початку відліку натискається клавіша "1". Після закінчення відліку видається звуковий сигнал. Якщо необхідно повторити вже заданий інтервал, то на запит "AGAIN? 1-YES, 0-NO" потрібно відповісти натисканням "1" і ENTER. При натисканні 0 і ENTER можна задавати новий часовий інтервал.

Програма 2.12.

10 INPUT “INPUT Min..”;m

20 INPUT “INPUT Sec:”;s

30 LET D=60*m+s

35 PRINT “PRESS ANY KEY FOR BEGINNING”

38 PAUSE 0

39 CLS

40 POKE 23674,0

50 POKE 23673,0

60 POKE 23672,0

70 LET T = INT ((65536 * PEEK 23674 +256 * PEEK 23673 + PEEK 23672) / 50),

75 PRINT AT 10,6;D; AT 10,16;T;” Sec*

80 IF T<D THEN GO TO 70

90 BEEP 1,1

95 CLS

100 PRINT “AGAIN? 1-YES, 0-NO (NEW PERIOD)”

110 IF INKEY$=”1″ THEN GO TO 40

112 IF INKEY$=”0″ THEN GO TO 115

114 GO TO 110

115 CLS

120 GO TO 10

Програма 2.12 тільки відміряє заданий часовий інтервал і видає звуковий сигнал після його закінчення. Для процесів фотохімічної обробки цього цілком достатньо, але при експонуванні фотопаперу можна автоматизувати включення лампи фотозбільшувач. Для цього необхідно в схемі на рисунку 2.1 використовувати електромагнітне реле відповідної потужності і для управління застосувати

програму подібну програмі 2.7. Оскільки при цьому потрібне підключення до мережі 220 В, автоматизувати управління фотозбільшувач можна рекомендувати тільки тим, хто знайомий з правилами електробезпеки, а решті пропонуємо використовувати таймер зі звуковим сигналом. У главі 3 буде описаний фотоекспозіметр, який за густиною негативу і параметрами фотопаперу буде визначати необхідну для друку витримку.