Тривала експлуатація описаного нижче підсилювача потужності в складі радіокомплекс для відтворення програм з компакт-дисків і високоякісних магнітофонних записів показала, що, незважаючи на більший коефіцієнт гармонік, суб'єктивне якість вихідного сигналу відповідає найвищим вимогам. Численні прослуховування різних музичних програм при різних рівнях вихідний потужності найвимогливішими слухачами не виявили яких-небудь помітних на слух похибок відтворення.
До достоїнств підсилювача можна віднести його здатність працювати на ультразвукових частотах близько 100 кГц при повній вихідний потужності з досить малими спотвореннями сигналу, виключно малі спотворення на низьких і середніх частотах, а також відносну простоту.

Основні технічні характеристики:

  Номінальна (максимальна) потужність, Вт,
  при опорі навантаження, Ом:
  4……………………………………… 35(50)
  8 …………………………………….. 20 (25)
  Номінальна вхідна напруга, В ….. 1
  Діапазон відтворюваних частот
  при вихідної потужності
  -ЗдБ від номінальної, Гц,
  не вже …………………………. 2.5 … 160 000
  Коефіцієнт гармонік при опорі
  навантаження 4 Ом,%, не більше, на частоті, Гц:
  20…1 000 ……………………………… 0,002
  6300. …………………………………….. 0,01
  20 000…………………………………… 0,025
  100000. …………………………………. 0,13

Принципова схема підсилювача потужності показана на мал.1. Вхідний каскад виконаний на ОП DA1. Тут, також як рекомендувалося в [Дмитрієв М., Феофілактов М. ОУ на підсилювачах потужності. – Радіо, 1986, № 9, с.42-46], в якості вихідного сигналу ОУ використовується його ток харчування, з тією лише різницею, що з двох транзисторів вихідного каскаду ОУ працює тільки один, а другий завжди вимкнений. Вихідний сигнал знімається з негативного висновку харчування ОП DA1 і через включений за схемою з ПРО транзистор VT2 подається на підсилювач напруги, виконаний за звичайною схемою на транзисторі VT8 зі стабілізатором струму на транзисторах VT3 і VT6. Особливість підсилювача напруги – досить великий колекторний струм спокою транзисторів VT6 і VT8 – 40 мА. Дослідження показали, що при зменшенні цього струму спотворення вихідного сигналу починають рости. Потужність, розсіює кожним з транзисторів VT6 і VT8, – 1 Вт, тому необхідно вжити заходів для їх охолодження. Тепловий контакт між транзисторами VT3 і VT6 запобігає збільшення струму спокою транзисторів підсилювача напруги при їх нагріві. Для лінеаризації цього каскаду використана місцева ООС. Напруга ООС знімається з колектора транзистора VT8 і через дільник R10 R12 подається в ланцюг емітера транзистора вихідного ОУ DA1 (висновок 6).

Схема підсилювача
Рис.1. Схема підсилювача

З виходу підсилювача напруги через резистори R16 і R17 сигнал надходить на вихідний Двохкаскадний комплементарний повторювач на транзисторах VT9 – VT15. З метою зменшення комутаційних спотворень на високих частотах вихідний повторювач виконаний на ВЧ та НВЧ транзисторах. Так як вітчизняна промисловість високочастотних транзисторів з pn-р структурою, відповідних для вихідного каскаду, в достатній кількості не випускає, як такий використовуються чотири паралельно з'єднаних транзистора КТ932Б з вирівнюючими резисторами в емітерний ланцюгах. Характеристики такого комплекту добре співпадають з характеристиками npn транзистора 2Т908А, використовуваного в іншому плечі вихідного каскаду. З метою зменшення комутаційних спотворень опору резисторів в емітерний ланцюгах вихідних транзисторів вибрані досить малими.
Підсилювач охоплений ланцюгом загальної ООС (R2, R11), глибина якої на частоті 20 кГц складає 40 дБ, а на нижчих частотах перевищує 73 дБ. Частотна корекція по ланцюгу загальної ООС забезпечується ОУ при замкнутих висновках 1 і 8.
Пристрій захисту підсилювача від коротких замикань у навантаженні виконано на транзисторах VT4, VT5 та резистора R19, R22 – R24, R29, R30.
Термостабілізація струму спокою вихідних транзисторів забезпечується розміщенням на їх тепловідведення транзисторів VT7, VT9 і VT10.
В підсилювачі допускається використовувати наступні транзистори: VT1 – КТ315 з індексами В, Г, Д і Е, VT2 – КТ361 з індексами Г і Е, VT3, VT5 – КТ315 з індексами Б, Г, Е, VT4-КТ361 з такими ж індексами, VT6 – КТ914 з індексами А і Б і КТ932А; VT7 – будь-який pn-р або npn структури (у відповідному включення) – транзистор, конструкція корпусу якого забезпечує гарний тепловий контакт кристала з тепловідводів; VT8, VT9 – КТ904 з індексами А і Б. VT 10 – КТ914 з такими ж індексами, VT11 – КТ908А; VT12 – VT15 – КТ932 з індексами А і Б.
Як ОУ DA1 можна застосовувати тільки мікросхеми К544УД2А і КР544УД2А.
У разі, якщо підсилювач застосовується або випробовується на ультразвукових частотах, резистор R26 необхідно замінити більш потужним, наприклад МОН-2.
На жаль, автор не може привести креслення друкованої плати, так як спеціально для цього підсилювача плата не розроблялася. В авторському варіанті значна частина підсилювача зібрана на тепловідводу вихідних транзисторів. На одному тепловідвід змонтовані транзистори VT3, VT6, VT7, VT9 і VT11. На другом-транзистори VT10, VT12-VT15. Безпосередньо до висновків цих транзисторів припаяні резистори R7, R8, R13 – R18, R21, R25, R27, R28. Інші деталі розташовані на друкованій платі. Площа охолоджуючої поверхні кожного тепловідведення – 250 кв.см. На окремому тепловідведення з площею охолоджуючої поверхні 50 кв.см, закріпленому безпосередньо на друкованій платі, розміщені транзистори VT8 двох каналів стереофонічного підсилювача.
Монтаж підсилювача слід виконати таким чином, щоб дроти харчування як можна далі були від вхідних ланцюгів, інакше збільшуються спотворення вихідного сигналу.
Налагодження підсилювача складається в установці струму спокою транзисторів вихідного каскаду в межах 50 … 100 мА підбором резисторів R13 і R14 і перевірці відсутності високочастотного самозбудження. Опору резисторів R16 і R17, що запобігають самозбудження, залежать від коефіцієнтів передачі струму відповідних транзисторів передвихідні каскаду (VT9, VT10). При коефіцієнті передачі цих транзисторів 30 … 40 вони повинні бути рівні зазначеним на схемі, а наприклад, при коефіцієнті передачі 120 повинні бути збільшені до 430 Ом.
Два канали стереофонічного підсилювача потужності живляться від одного звичайного нестабілізованого джерела живлення, що складається з трансформатора, діодного моста і двох електролітичних конденсаторів ємністю по 8000 МКФ. Трансформатор харчування намотаний на тороїдальним магнітопроводі з перетином 55×21, 5 мм і діаметром 56 мм вікна. Мережева обмотка містить 646 витків дроту ПЕЛ 0,92, вторинна – 104 витка проводу ПЕЛ 1,7. Вторинна обмотка має відвід від середини, підключений до загального проводу підсилювача.
При бажанні можна спробувати збільшити вихідну потужність підсилювача, але не більше ніж в 1,5 рази, шляхом збільшення напруги живлення до +32 В.

  А. ІВАНОВ, г.Іваново, Радіо № 2, 1994, стор.13