СТАБІЛІЗАТОР НАПРУЖЕННЯ НА ОУ

Пропонований стабілізатор напруги містить порівняно невелику кількість компонентів, але тим не менше забезпечує високі експлуатаційні характеристики.

Позитивною особливістю описуваного стабілізатора (див. схему) є те, що він зберігає працездатність при різниці між вхідним н вихідним напругою всього 0,8 В. Досягнуто цього кілька незвичайним включенням ОУ: він навантажений резистором R3, а вхід регулюючого складеного транзистора VTIVT2 підключений до висновку харчування ОУ. Струм, поточний через цей висновок н резистор R3, є сумарним, що споживаються внутрішніми цепямн ОУ. Він створює иа резистори R2 падіння напруги, яка виявляється прикладеним до емітерний переходу регулюючого транзистора.

./240820101200001704.gif

Параметричний стабілізатор R4VD1, службовець джерелом зразкового напруги, пнтается стабілізованою напругою, що знижує пульсації на виході стабілізатора до рівня, практично не помітного на тлі шумів.

Вихідний опір стабілізатора при номінальному струмі навантаження I А не перевищує 0,001 Ом. Коефіцієнт стабілізації – близько 2000. Амплітуда імпульсної завади на виході стабілізатора при стрибкоподібному зміні струму навантаження на 0,5 А менше 25 мВ.

Підбіркою резисторів R5, R6 дільника напруги або відповідним вибором стабілітрон VDI в широких межах змінюють вихідна напруга стабілізатора. При зменшенні напруги стабілізації для збереження нормального робочого режиму пристрою резистор R3 потрібно вибрати з меншим номінальним опором. У будь-якому випадку вхідна напруга стабілізатора не повинно перевищувати максимально допустимого напруги живлення ОП, тобто для нашого варіанта 30 В.

Подібний стабілізатор можна побудувати і з загальним («заземленим») додатним дротом. У цьому випадку треба змінити на зворотну полярність включення живлення ОП, стабілітрон VDI н конденсатора С3, для складеного регулюючого елемента VT1VT2 використовувати п-р-п транзистори КТ805АМ (VTI) і КТ503А (VT2) н, крім того, транзистор VTI зашунтіровать резистором опором 3,3 кОм – він забезпе-. печнт впевнений запуск стабілізатора не-завненмо від полярності напруги зсуву ОУ.

Операційний підсилювач К553УД2 можна замінити иа К153УД2 або К140УД7, а транзистори – іншими кремнієвими відповідної структури та потужності. У разі використання германієвих транзисторів у емітерний ланцюг транзистора VT1 необхідно включити в прямому напрямку потужний кремнієвий діод, наприклад, серії КД202

А. ШІТЯКОВ, М. МОРОЗОВ, Ю. КУЗНЄЦОВ
м. Москва

РАДІО № 9, 1986 р., с. 48.